Einde bordeel Westwal 21

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-07-2011 | Gewijzigd op: 14-07-2011
Het is nagenoeg zeker dat het omstreden bordeel op Westwal 21/21A voorgoed dicht gaat.
De gemeente heeft in haar besluit gelijk gekregen van  de Bossche rechtbank bij uitspraak dd. 7 juli 2011.
Aanleiding om een procedure te starten was dat, enige jaren geleden al bij inspectie was gebleken dat eigenaar de exploitant Cees Sanders, behalve de benedenetage op nummer 21, ook de bovenetage op nummer 21A exploiteerde als bordeel. Daarmee had Sanders de vergunning, die hem volgens het bestemmingsplan al sedert 1981 gegund was, overtreden. In wettelijke termen heeft Sanders daarmee misbruik van die vergunning gemaakt.  Daardoor gaf hij de gemeente het recht/de kans de gehele nering met prostituees op Westwal 21/21A, dus ook die mop de benedenetage, te verbieden.
Het bordeel op Westwal 21/21A. dat de gemeente via de rechter sluiting heeft afgedwongen.
foto © paul kriele, 13 juli 2011.
Pand Westwal 21/21A in de oude situatie van mogelijk medio 70 .
foto © archief bastion oranje.

Sanders kan nog wel in beroep gaan, maar de rechter had hem het verzoek gedaan te bewijzen dat wat de gemeente beweerde [gebruik van de bovenetage] niet juist was en aan te tonen dat er een overgangsrecht op het perceel zou bestaan. 

Indien de exploitant geen gevolg geeft aan de eis tot sluiting dan volgt een dwangsom van € 1.500 per week oplopend tot een maximum van € 15.000.