Hostel v.Broeckhovenlaan in mei open

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-04-2014 | Gewijzigd op: 11-04-2014
Woningbouwcorporatie BrabantWonen plant de opening van het eerste Bossche hostel aan de Van Broeckhovenlaan in mei. De nieuwbouw, even voorbij Albert Heijn op het Mgr. van Roosmalenplein, is nagenoeg voltooid.  De oplevering staat gepland begin mei. Voor de buurt is er op 21 mei een open huis.
Op 26 mei betrekken de eerste 16 chronische verslaafden met een psychiatrische ziekte het tehuis.
De officiële opening staat gepland in september dit jaar.

Het hostel is - op de inrichting na- nagenoeg voltooid. foto's © paul kriele, 10 april 2014.

Uitvoerende van het gebouw, dat op intiatief van de gemeente wordt gerealiseerd, is SMT Bouw Vastgoed uit Rosmalen. Het ontwerp komt van architectenbureau DAT uit Tilburg en het wordt door Brabant Wonen ontwikkeld samen met de zorgpartners Nocvadic-Kentron en RVP.

Naast een hostel in de Aawijk komt er ook nog een inpandig hostel aan de Zuiderparkweg. Dat wordt verwerkt in de nieuwbouw die Zayaz daar had voorzien, maar door de crisis en 's Rijks maatregelen naar een kleinere schaal is teruggebracht. Daar is intussen het Arcadispand gesloopt.