Extra impuls aanpak jeugdwerkloosheid

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-04-2014 | Gewijzigd op: 16-04-2014
Met het Europees Sociaal Fonds (ESF) worden jonge werkzoekenden of leerlingen ondersteund bij het vinden van een passende opleiding, stage, werkervaringsplaats of (leer)baan Het gaat  [t/m juli 2015] om meer dan 1000 jongeren voor wie ruim € 1,2 miljoen euro beschikbaar is.

Zes projecten
Het gaat om vier bestaande projecten. (Traject op Maat, Actieplan Leerbanen, Startersbeurs en Duurzaam naar participatie: stagebegeleiding voor VSO leerlingen). Twee nieuwe projecten zijn gekoppeld aan de crisis in de bouwsector. Er komt een voucher voor opleidingsbedrijven die stageplekken in de bouw verzorgen. Weener XL heeft samen met diverse afdelingen een project ontwikkeld, ook voor de bouwsector, waarmee ze 10 werkzoekende jongeren een leerbaan gaan bieden.
Jeugdwerkloosheid
De afgelopen jaren nam het aantal werkzoekende jongeren sterk toe.
De ESF aanvraag is onderdeel van de crisisaanpak van de arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant.