Beste vrijwilligersideeën beloond/ totaal € 25.000/ Impressie

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-01-2015 | Gewijzigd op: 28-01-2015
Maandagavond 26 januari 2015 werd in de WII fabriek aan zes vrijwilligersgroepen door wethouder Jeroen Weyers een cheque overhandigd. Daarop stonden bedragen resp. van € 1000 tot € 4.000. Daarmee worden ideeën beloond die burgers samenbrengen, intitiatieven stimuleren, die activiteiten [bijv. sport voor mensen met een beperking] mogelijk maken of die deze kwetsbare -in dit geval- jeugd weerbaarder maken tegen geweld of seksuele intimidatie, of die naaicursussen organiseren voor wie dan ook om kontakten te leggen en op dit creatief gebied nieuwe mogelijkheden openleggen. 
Voor de winnaars zie verderop in artikel.-Rechts de winnaars naast
vlnr wethouder Jeroen Weyers.
-de Bossche Zwemvereniging met Mart Martens [3e v.l.]
-Arine den Hartog en Gerry Leijten  van het Veilige Huis
-Noorderpoortshop uit de Hambaken met de idee van een kinderfeest/verjaardagsbox,
- achteraan Cor Houdijk van de Eerste Nederlandse tafel- stokschietvereniging
-Gonny Sierig van Atelier 4 Hoog [oranje trui]
 -Sophie makersatelier] en Albert van der Most [Graafse akker] van Transfarmers uit Oost.

-Hieronder de jury vlnr.:
Wilma van der Aalst, Willeke van Heumen, Huub Geurtsen en Dominique Villaneuva.

-Rechts onder wethouder Jeroen Weyers.


 

Voor wethouder Jeroen Weyers was de toekennning van de beste vrijwilligersideeën zijn laatste taak als wethouder. Morgen woont Weyers nog de eerste raadsvergadering bij waar de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Daarna is hij weer raadslid voor de PvdA.
-Hierboven: De zaal in de WII fabriek.
-Rechts boven: Suleyman Uslu, een van de winnaars van vorig jaar met de opzet van huiswerkbegeleiding voor middelbare scholieren, wier ouders een dergelijke professionele steun niet kunnen betalen.
-Rechts: ook winnaars van 2014, Yvonne Dijkstra  en Marjella Kempens die op de begraafplaats Orthen een theehuis gaan opzetten. Morgen wordt bij de notaris de stichtingsacte vastgelegd.

foto's © paul kriele, 26 januari 2015.
 

Er waren 24 indieners, drie lieten verstek gaan. Het geldbedrag dat is toegekend kwam in totaal uit op € 15.500, afgezien van vier maal € 1000 voor vier andere wijken dan de Hambaken, waar Weyers hetzelfde idee van Samen Doen [ verjaardags voor kinderen van ouders die rond het minimum loon leven] ook wil implanteren.Totaal komt dan het toe te kennen bedrag uit op € 19.500.

Een willekeurige selectie van enkele deelnemers:
Boven: Lesha Bosman die de kandidaat Miquel Hannink ondersteunt en vertegenwoordigd. Het project is een voetttocht naar Den Haag met twee lege bordejes, als teken van deverborgen armoede die er in Den Bosch
heerst., Onderweg kloppen ze willekeurig aan om die bordjes 'te vullen'. Cor Unum maakt van die bordjes een kunstwerk.
Zij zoeken vooral media-aandacht !
Hun idee heeft het niet gehaald...
-Rechts boven: Gonny Sierig van' Atelier 4 Hoog' met een deelneemster aan de wekelijkse handwerkochtend in de Muzerije. Het doel is kontakten te leggen, meer vaardigheden te kweken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken.  Ze vraagt geld voor wordshiops en een website. Het Atelier ontvangt €  2.000.
-Rechts Vader Theo en zoon Marthy Leermans van het Steunpunt Zelfhulp. Zij willen een digitaal Samenwerkinsgplatform opzetten
.
Hun idee heeft het niet gehaald..
zie www.zelfhulpdenbosch.nl

foto's © paul kriele, 26 januari 2015.

De winnaars zijn: Gonny Sierig van 'Atelier 4 Hoog' met € 2.000, De Transfarmers uit Oost met een wijkwerkplaatswinkel
€ 2.000, Gerry Leijten en Arine den Hartog van Veilig Huis met idee weerbaarheidsvergroting kwetsbare jeugd  tegen geweld en seksueleintimidatie:  € 3.500 ,Cor Houdijk van het Eertste Nederlandse Tafel-enSchokschiet Vereniging met idee van een wijkgerichte  spelwedstrijd   € 2.500 en de Bossche Zwemvereniging voor de huur van een zwembad voor wedstrijden voor mensen met een beperking  €4.000 en Noorderpoortshop in de Hambaken met een kinderfeestkist voor de jarige jeugd van ouders rond het minima inkomen  € 1000 [Ook in andere wijken te realiseren].
De Transfarmers uit Oost met
Sophie Gruijters [m.] en links Albert van der Most.

foto © paul kriele, 26 januari 2015.Het dient wel opgemerkt te worden dat de meesten best wel wat steun kunnen gebruiken inzake de presentatie, de uitleg van het idee, een kostenbewustzijn, en of zij zich maatschappelijk vooraf hebben georiënteerd, of hun initiatef wel weerklank vindt, origineel is en begrip ondervindt bij  de betreffende doelgroep.

Terug naar boven