Interventiesubsidie moet kans op werk kwetsbare jongeren vergroten

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-03-2015 | Gewijzigd op: 05-03-2015
Vanaf 5 maart 2015 stelt het arbeidsmarktprogramma 'NO- Brabant Werkt!' voor minstens 40 moeilijk plaatsbare jongeren een 'Interventiesubisidie*', ofwel financiële steun, beschikbaar. Werkloze jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben soms extra hulp nodig om werk te vinden.
Noordoost-Brabant telt van de rum 2.300 werkloze jongere met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bijv . door een beperking of sociale problemen. Voor hen is het extra moeilijk een baan te vinden.

*De Interventiesubsidie is bedoeld om moeilijk plaatsbare jongeren door geld versneld concrete hulp te bieden, waardoor hun kans op werk wordt vergroot. Die hulp kan bestaan uit het begeleiden naar (tijdelijk) werk, een opleiding of een stageplek. De Interventiesubsidie bedraagt maximaal € 2.500 per persoon. 

Aanvragen subsidie
De interventiesubsidie kan worden aangevraagd [5 maart t/m 31 december 2015] via een formulier
 dat te vinden is op:  www.agrifoodcapital.nl   en op www.werktverband.com. 

AgriFood Capital
AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen in de agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant.