ICT-bedrijven ondertekenen arbeidsmarktakkoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-03-2015 | Gewijzigd op: 26-03-2015
Bij Ricoh werd woensdagmiddag 25 maart 2015 door zes Bossche ICT-bedrijven een arbeidsmarktakkoord ondertekend. Daarmee nemen zij het op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.door hen een werkplek te bieden.
De zes bedrijven, vertegenwoordigen een van de grootste bedrijfstak in de stad, zijn Ricoh, SAP, Acer, Centric, Have an nice day en Internconnect.
Hun CEO’s of andere managers pleiten in hun presentatie die aan de ondertekening vooraf ging.
Na de ondertekening van het arbeidsmarktakkoord was er even tijd voor een groepsfoto.
vlnr Wethouder Huib van Olden, Monique Genavace [UWV], Peter Veenstra [SAP], Martijn Vervoordeeldonk [Have a nice day], Sjoerd van der Noen [Acer], Sjoerd van 't Erve [WeenerXL], Maike Bonke [Ricoh], Mark Boelhouwer[Ricoh],  Rob Stevens [Interconnect] en Alex van Erning[Centric
].

foto © henk van esch, 25 maart 2015.

De binnenkomer van wethouder Huib van Olden was dat hij ICT vertaalde met ‘Ik combineer Talent’ ipv van: Informatie en communicatie technologie’’ .
Maar daarmee sloeg Van Olden wel de spijker op zijn kop. Want er is wel het besef dat er voldoende talent is- wat met voorbeelden ging gepaard- maar dat we er wel naar op zoek moeten gaan.
Van lden:’We dienen met elkaar nieuw werk te creëren en nieuwe kansen te bieden. Onze mensen uit onze samenleving gaan we hier combineren. Ik mik op, zei Van Olden aarzelend, op 150 werkplaatsen.
De CEO van Ricoh gaf in zijn korte presentatie een sterk aansprekend voorbeeld van de doelgroep waar dit akkoord zich op richt. Voor het Bossche Ricoh is ‘Mo’ daarvan de meest representatieve persoon. De Irakees Mohammed Ibrahim is door zijn uitstraling en optreden bij de parkeergarage het visitekaartje geworden van Ricoh. Elke bezoeker kan niet om hem heen. Bij de 1200 Ricomedewerkers en 1000-en klanten is ‘Mo’een begrip. Boelhouwer: ‘Dit bedrijf onderscheidt zich door mensen en het begint bij ‘Mo’. Er zijn heel veel mensen in deze wereld. We moeten hen de kansen bieden.’

-Rechts:Wethouder Huib van Oden met een inleiding. Rechts Gertjan Arts,directeur Stadsbedrijven,
die de sessie leidde.

-Links de gastheer Mark Boelhouwer,
CEO van het  Ricoh hoofdkantoor Den Bosch
.

foto's © paul kriele, 25 maart 2015.


-Sjoerd van der Noen operation Manager bij Acer bevestigde met enkele voorbeelden de deelname van rugzakmedewerkers bijAcer. ’Mensen zijn de bouwstenen van ons bedrijf. Maar je moet het wel doen.’

-Alex van Erning, regiomanager van Centric: ‘Mensen, dat is ons werkkapitaal.’ Zie bord
-Martijn Vervoordeeldonk van Have a nice day, lichtte de activiteiten van zijn digitaal creatief bureau toe: ondersteuning bieden aan bedrijven door bijv. online strategieën te bedenken of websites te ontwikkelen.
Vervoordeeldonk haalde ook een Mo binnen. Maar bij ons heette die Wesly, een zwaar gehandicapte jongen die als eerste door de telefoon vroeg of we een rolstoelvriendelijk bedrijf zijn? Dat zette me aan het denken. Kortom deze Wesley was iemand met heelveel toegevoegde waarde. Zo werken we vaak met groeidiamanten. Het zijn jongens en meisjes die invulling geven aan hun leven: Zo hebben we ook de beste app ontwikkelaar en een pracht architect.
Als we geen toptalent blijven aantrekken hebben we geen bestaansrecht meer,’ aldus sloot een licht geëmotioneerde Vervoordeeldonk zijn indringend en overtuigende presentatie af.
-Rob Stevens van Interconnect, zei het kort en krachtig: ‘We moeten gewoon aan tafel gaan en doen, zodat er nieuwe Mo’s en Wesley’s komen.’
-Peter Veenstra van SAP legde uit waarom SAP deelneemt aan het arbeidsmarktakkoord. Dat is omdat het aansluit bij onze bedrijfsmotivatie: De wereld een beetje beter laten draaien en de levens van mensen verbeteren. Het eerste door via onze zakelijke relaties te trachten het energieverbruik te doen verminderen en door rechtstreeks een bijdrage te leveren aan het akkoord.
-Rechts Sjoerd van der Noen van Acer
-Onder Alex van Erning van Centric.
-Links boven: Rob Stevens van Interconnect.
-Boven: Sjoerd van 't Erve van WeenerXL
-Links Martijn Vervoordeeldonk van Have a nice day met rechts Gertjan Arts van de gemeente.

foto's © paul kriele,  25 maart 2015.


Uit de zaal kwam de opmerking: Om een uitwisseling van deze groep tussen de deelnemende bedrijven teneinde hun kennis te doen vergroten.

-Sjoerd van t’Erve van WeenerXL, onderstreepte het belang van het convenant omdat’… het 5.000 Bossche burgers aan gaat die door een of andere handicap een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen waar onze organisatie juist heel hard voor loopt. Want werk is onze prioriteit en werk geeft meer eigenwaarde en daardoor een betere gezondheid.’
WeenerXL kan daarin helpen door ondersteuning met secretariaatswerk, het maken van een website en ondersteuning met externe en interne communicatie.’
-Tot slot sprak Monique Genavace kort de reden van haar deelname: ‘Door samenwerking kunnen we beter ons doel bereiken. Daarmee zetten we sterk in op onze doelgroep.

De deelnemende partijen.
foto's © paul krele,  25 maart 2015.
vlnr Maike Bonke van Ricoh, midden Sjoerd van 't Erve van WeenerXL en rechts Renço Wesseling, die met Maike Bonk aan de basis stond van dit project.
 

Na afloop was er en feestelijke champagne om het akkoord te beklinken.


Terug naar boven