Tijdelijke huisvesting Trinteitstraat voor Huiskamer Bij Katrien

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2015 | Gewijzigd op: 22-04-2015
Stichting Huiskamer Bij Katrien mag tijdelijk het pand van het Koningstheater gebruiken. Deze locatie is later nodig voor activiteiten rond de nieuwbouw van het Theater aan de Parade.

De Huiskamer Bij Katrien is een ontmoetingsplaats waar vrijwilligers iets betekenen voor elkaar. Oud, jong, mensen met en zonder beperking, werkend en niet-werkend, arm en rijk, allochtoon en autochtoon.

Door activiteiten voor en door bewoners komen mensen met elkaar in contact en dit versterkt onderlinge betrokkenheid. Het zorgt voor dagbesteding voor de één, een opstapje naar een baan voor de ander en helpen weer een ander bij een startende onderneming; de mogelijkheden zijn divers.
Triniteitstraat
Het voormalige theater Bis, later
Koningstheater tijdelijk bestemd voor 'Bij Katrien'.

Door de veranderingen in de zorg, zien we dat mensen steeds meer zelf organiseren. Vooral in het begin kunnen ze daarbij best een steuntje in de rug gebruiken. De gemeente ondersteunt dit via het maatschappelijk initiatieven fonds. Stichting Huiskamer van Katrien kreeg zo een eenmalige startsubsidie. Daarmee kan de Huiskamer van Katrien haar activiteiten verder ontwikkelen en zich na drie jaar zelf bedruipen