Aftrap ‘Doe-Mee actie met ambassadeurs voor arme gezinnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2015 | Gewijzigd op: 23-04-2015
Wethouder Huib van Olden verrichtte woensdagmiddag 22 april 2015 in de BBS ‘Aan de Aa’ [Acasiasingel] de aftrap van het project DOE-Mee. Onder die noemer worden armoede gezinnen ondersteund en wegwijs geholpen bij allerlei mogelijkheden en het zoeken naar informatie die anders voor hen en hun kinderen onbereikbaar blijven. Wat voor kinderen uit meer welgestelde gezinnen normaal is, zoals een verjaardagsfeestje, sporten of reizen met het Openbaar Vervoer naar sportveld, gymzaal of een bioscoop, dat blijft voor deze kinderen een onvervulbare wens. 
De pas aangestelde ambassadeurs maken deze gezinnen wegwijs in de hulpmogelijkheden, maar geven ook ondersteuning bij het toegankelijk maken van de faciliteiten die er [gemeentelijk of via instellingen] voor hen zijn. Ze vormen een schakel tussen de officiële instanties en de schcool en/of het specifieke gezin.

 
BBS Aan de Aa.
-Rechts: Wethouder Huib van Olden tijdens zijn toespraak  Rechts staan Wilma van Aalst en Mieke Reijnen begekldstevbijdeRuilkast.
-Rechts onder: De kleinst aanwezige
met de hoogste toren....
-Boven: Een officieel momentje
met wethouder Huib van Olden, gemeenteambtenaar
Paul van Gemert en Marijke Boesten, de  voorzitter van
het Comité Netwerk tegen Armoede
.

foto © paul kriele,  22 april 2015.
 Na een conferentie over Kinderarmoede waar ook de kinderombudsman bij aanwezig was,kwam Wilma van Aalst op de BBS op de idee iets te doen dat dichtbij de wijk staat en kleinschalig is. Zo bedachten ze vanuit school de vertrouwenspersonen. Die stellen zich op als ambassadeur tussen de school/officiële instantie en het minder bedeelde gezin. Deze ambassadeurs zijn eerst op terreinen van bijv. sociale procedures e.d. getraind en ook bekend gemaakt met de wereld van voorzieningen en mogelijkheden op dit sociaal getinte aspect.

Door het uitreiken van een card aan de drie van de zes aanwezige DOE- Mee ambassadeurs gaf de wethouder symbolisch de start van dit project. Op de card staat de link www.netwerktegenarmoede.nl Die site biedt aan armoedegezinnen alle informatie en geeft wegwijs hoe aan hulp of steun kan worden gekomen. Intussen hebben zich naast Aan de Aa nog vijf scholen bij dit initiatief aangesloten: Oberon, BBS De Graaf, Nieuw Zuid, De Vlieger en Jeroen Bosch.

Wilma van Aalst: ‘Op dit gebied bestaat heel veel verspreide informatie. Het is sowieso moeilijk te ontdekken wie en wat en waar er aan informatie beschikbaar is en hoe je die moeten vinden. Daarom is op deze kernachtige manier deze site opgezet. We willen uitstralen en uitdragen dat armoede geen schande is. Je mag gerust om hulp vragen. We wijzen de ouders er op, dat er allerlei ondersteuningsmogelijkheden zijn.'
In zijn toespraakje onderstreepte Van Olden het belang van een Netwerk tegen de Armoede.
'We zijn hier bijeengekomen als omlijsting van twee initiatieven die zo duidelijk bij onze samenleving horen: de ambassadeurs van het Netwerk tegen de Armoede en het in gebruik stellen van een Ruilkast.'


Moment van de uitreiking van een soort visitekaartjes, waarop gezinnen in de wijk via een link het adres van ondersteuning en/of informatie over instanties kunnen vinden. vlnr: de Ambassadeurs: Agnes Kuijpers, Cootje Brobbel en Anqelique van Houtum naast wethouder Huib van Olden die hen een card met de link naar de site uitreikt. 
foto's © paul kriele, 22 april 2015.
-----------------------------------------------------

Ruilkast onthuld
Gekoppeld aan dit initiatief werd de ruilkast in gebruik genomen. Dat is een kast waarin je overtollige spullen kwijt kunt, of die iets wat je nodig hebt of graag zou willen daar kunt ruilen. De onthulling deed Wethouder Huib van Olden samen met Manuela Netten, de beheerster van de ruilkast Manuela Netten.
Het initiatief kwam van de ouders van de ouderkamer. 

De opening/onthulling van de Ruilkast in BBS Aan de Aa door wethouder Huib van Olden en Manuela Netten, de beheerster van de Ruilkast met spullen die voor de een overtollig zijn en voor de ander nog goed bruikbaar kunnen zijn
.

foto © paul kriele,  22 april 2015.

Kinderpersbureau
Naast de reguliere pers was er ook een vertegenwoordiging van het 'Kinderpersbrureau' aanwezig, een groep van acht jongens en meisjes van BBS De Vlinder, die de ceremonies in BBS 'Aan de Aa' kwamen verslaan. Ze hadden vooraf in de Muzerije instructies gekregen van een coach en waren nu voor het eerst actief op een officiële persontmoeting.
Ze stelden aan de Wethouder, die zich eerst ook aan hen voorstelde, indringende en de juiste vragen over het hoe en waarom  van dit Doe Mee-initiatief. Begeleidster Nisrine Khanchouf lichtte toe dat de groep op allerlei activiteiten in de wijk af gaat en de indrukken in de wijkkrant Oost publiceert.

-Links: De groep van het 'Kinderpersbureau' die hier bezig is met de interviews met wethouder Huib van Olden.
Het zijn misschien de journalisten van de toekomst, die de antwoorden nog met potlood op papier vastlegden. Maar sommigen van hen gaven toe dat ze liever schrijver wilden worden..

Links naast de wethdoeur Max van de Vijven en 2e v.l. Milan Amberosen en uiterst rechts Nancy Coraij.

 
.
-Rechter foto: Tussen de aankomend
journalisten staat - namens Divers - de
begeleidster van het kinderpersbureau
Nisrine Khanchouf. [2e v.r.]. 

foto's © paul kriele,  22 april 2015.Terug naar boven