Opening 2e Re-intergratiecentrum [RIC] op Sonniusstraat 3

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-05-2015 | Gewijzigd op: 21-05-2015
Burgemeester Ton Rombouts heeft donderdagmiddag 21 mei 2015 op Sonniusstraat 3 het tweede RIC van 't land geopend*.Temidden van een groot aantal professionals uit de betreffende zorg en nog meer vrijwilligers van de diverse  instellingen, zoals Humanitas,  Exodus, Buddy Hulp NO-Brabant,  en  Steunpunt Zelfzorg,  hield Jan Molmans, manager bij Exodus, een inleidend woordje over de zes werken van barmhartigheid. Uitgebeeld op een oud schilderij  zijn dat  aldus Molmans, onder meer de zieken genezen, de naakten kleden, de hongerigen voeden en de gevangenen 'bevrijden' ofwel opvangen.
In West-Europa bestaat een specifieke cultuur van zorg aan de zwakken en misdeelden in de maatschappij,
die voorkomt uit de Joods-Christelijke samenleving. sprak Molmans.

*Het RIC Den Bosch heeft als verzorgingsgebied ook Vught en St. Michielsgestel. Binnenkort komt er ook een RIC in Tilburg.

Soniusstraat 3, waar zich vanaf donderdag 21 mei 2015 officieel het Re-integratiecenturm [RIC] heeft gevestigd. Na Amsterdam het tweede RIC in Nederland.

foto's © paul kriele, 21 mei 2015.

Burgemeester Rombouts gaf een toelichting op de positie van de stad wat betreft het aspect veiligheid. 'We zijn de laatste jaren daarin in positieve zin opgeschoven van een plaats uit de top10 naar plaats 17. 
Ook scoort de stad positief als het gaat om de opvang en re-integratie van ex -gevangenen. Landelijk valt  75 %  van de ex-gevangenen in herhaling van het oude kwaad.  Maar Den Bosch scoort met 49%  veel beter. 
Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om die ex-gevangenen te helpen met onder meer het aflossen van de schulden, hen een eigen administratie op te laten zetten, een dak boven hun hoofd te geven, hen met werk te kunnen doen re-integreren en hen zorg te verlenen die zij nodig hebben.
Dat is gelukt dankzij  de inspanning van velen van de hier aanwezigen'.  Daarbij verwees Rombouts naar het groot aantal vrijwilligers dat aanwezig was. Met een tiental [specifiek Gerrit Timmersma] van hen onthulde de burgemeester het bord van Exodus en RIC aan de voordeur van het pand Sonniusstraat 3.

Burgemeester Rombouts gaat met alle directeuren van de instellingen een afspraak maken om in een persoonlijke ontmoeting in zijn kamer het voornemen uit te spreken om tot nog betere resultaten te komen.

Na het officiële gedeelte stelden de vrijwilligers  zich beschikbaar om de aanwezigen uitleg te geven over hun werk en de doelstellingen van het RIC en Exodus.

azamenhet hen ging hij aand evoordewur he tybvord van ExpdiusneRIC onthuedagenbeurda,mnemet FGergt

Terug naar boven