Drie locaties in beeld voor asielzoekerscentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-07-2015 | Gewijzigd op: 08-07-2015
De gemeente kreeg van de Adviesgroep AZC Coudewater, Michelinterrein [Oude Vlijmenseweg] en de Honkbalvelden aan de Saren als toekomstige locatie voor een asielzoekerscentrum voorgelegd. Deze top 3 is met bijbehorende onderbouwing door een gemeentelijk ingestelde adviesgroep aan de hand van criteria vastgesteld. Dat advies volgde na toetsing van 12 locaties.
De gemeenteraad wordt vervolgens na het zomerreces via een raadsinformatiebrief, waarin de criteria zijn aangescherpt, door het College van B&W bericht.
 
Links: Ter oriëntatie, op het oude Michelterrein is
al in 2009 de remise van Arriva neergestreken.


foto's © paul kriele, 19 mei 2009.
Rechts: Het hoofdgebouw van
Coudewater in beeld als AZC.

Ook weer na de zomervakantie gaat de gemeente met de direct omwonenden en belanghebbenden in gesprek. Daaruit volgt dan een- door B&W genomen- uiteindelijke beslissing. 
Het gaat om een locatie waar 600-800 asielzoekers kunnen worden opgevangen voor een langere periode van 10-15 jaar.
Coudewater is niet, maar de Saren en het Michelinterrein zijn wel eigendom van de gemeente.