Gastvrij Den Bosch druk bezocht, maar- bij hulp - co÷rdinatie vereist

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-09-2015 | Gewijzigd op: 15-09-2015
Het initiatief van de gemeente om op zaterdagmiddag 12 september 2015 het Bestuurscentrum open te stellen als een Gastvrij 's-Hertogenbosch, waar organisaties en individuelen bij elkaar kwamen om over het vluchtelingenvraagstuk in de stad duidelijkheid te krijgen, kreeg veel respons.
Aanleiding van dit initiatief was dat velen de vluchtelingen willen helpen, maar de coördinatie ontbreekt. 'Hierover gaan we vanmiddag in overleg,’ aldus burgemeester Ton Rombouts.

Bestuurscentrum
Burgemeester Ton Rombouts en
wethouder Eric Logister in
een voorgesprek met de aanwezige organisaties
.

foto © paul kriele,  12 september  2015

Voor wethouder Eric Logister is het doel van de bijeenkomst: Tot een gestructureerde samenwerking te komen op elk gebied als hulp, buddy, als tolk, of bij een aanbod van kleding of speelgoed.
'Vraag en aanbod dienen op elkaar afgestemd te worden, maar ook bij de juiste instantie te recht te komen,’ zo maakte de wethouder in zijn inleiding duidelijk. Pas dan kunnen we krachtig hulp verlenen.’

-Rechts: Burgemeester Ton Rombouts in zijn welkom
We vernamen  van alle kanten de initiatieven en de wensen om hulp te verlenen aan de vluchtelingen. Dat was voor de gemeente aanleiding deze ontmoeting van individuën en organisaties bij elkaar te brengen om zo tot samenwerking en een stroomlijen te komen. We willen in overleg met elkaar bemoedigen. 
 Want we gaan met open armen de vluchtelingen tegemoet.'
-Links: Wethouder Eric Logister en Ashwin,
die op facebook  de vele  initiatieven
en aanbod van hulp en kleding stroomlijnt.

Zie  site van Ashwin


foto's © paul kriele, 12 september 2015.
 

Coördinerende projectgroep
Dat aspect [gebrek aan] coördinatie legde burgemeester Rombouts aan Henk Engel, voorzitter van Buddyhulp Noord-Oost Brabant voor.
Het antwoord van de Buddyhulpvoorzitter was: 'Breng alle vrijwilligers[-organisaties] in één kontakpunt of coördinatiepunt samen. Want zeker op dit gebied is een samenwerking vereist.'
Ook dominee Peter van Helden van het Beraad van Kerken, pleitte in dat verband voor de instelling van een coördinerende projectgroep.

Dat het warrig is en soms dingen overbodig zijn bewezen de reacties van de uiteenlopende organisaties.
Door al die wir war deed Vluchtelingenwerk een oproep het aanbod van hulp per email te doen. We zijn al druk bezig met reguliere zaken, sprak Marianne Strijbosch.
Vluchtelingenwerk zoekt wel buddy’s, die vluchtelingen kunnen begeleiden en helpen bij procedures en opvang.

Gebrek aan ondergoed en maandverband...
Het GOA verzorgt de vluchteling met onderdak beddengoed, kleding en eten. Dus daarin is voorzien. Waarop iemand [zelf een vluchteling] in de zaal opmerkte dat nog niemand een onderbroek, maandverband of bh had aangeboden.. Dus dat was haar initiatief !
Ook het Autotron kon al dat aanbod van spullen [met name knuffels en kleding] niet meer behappen.’We lopen al ons benen uit ons kont…’ zei Nancy Verstappen. Die vroeg om hapklare hulp. Daarop bood Chris Broekmeulen, huisarts en directeur van het Bossche Rode Kruis, voor die inzamelingen enkele kamers van het gebouw op de Oude Dieze aan. 'We beschikken over vervoer en hebben ook al een welkomstwinkel ingericht.’

Robert Ploeg van het Autotron, die al samenwerkt met de kleding -en speelgoedbanken, gaf aan om eens bij u in de buurt op te letten of daar niet plots een vluchtelingenhuishouden is komen wonen. Dat biedt u de gelegenheid daar uw hulp te richten. zoals een wandeling, een bezoek aan film bibliotheek of muziekuitvoering.’Er is behoefte aan laagdrempelige ‘doe dingen’, zoals een wandeling, een bezoek aan de film of bibliotheek.’
Constant van het NCD [Nederlands Vereniging van Commissarissen en Directeuren] bood haar expertise aan om de organisaties op managementgebied te helpen . zie www.ncd.nl  of een email naar : constant@paco59.nl

Nog een leuke reactie was die van de zanger/rapper Sami El Ghousli. Sami is lid van de Nederlands-Marokkaanse band Kasba. Afgelopen zomer was Kasba nog te zien op Lowlands, Zwarte Cross en Mundial. Sami kan tolken in de talen Frans en Arabisch. Voor band zie: www.kasba.nl
Sami vertelt aan wethouder Eric Logister: 'Ik zag u vechten op de tv. Ik dacht misschien heeft ie wel mijn hulp nodig. Ja en ik kan ook nog tolken in Frans en Arabisch.' Dat aanbod werd snel vastgelegd, ook door Rombouts die Sami wel eens voor een optreden wil strikken.

De beursvloer, zoals Rombouts die
aankondigde ['.. maar eerst koffie...']  
begon al voordat men die pauze had ingelast
.

foto's © paul kriele,  12 septemer 2015. 

Ook de betrokken organisaties Vluchtelingenwerken, GOA, Rode Kruis pleitten voor meer coördinatie en afstemming.
Zeker als het om individuele initiatieven gaat [kleding, speelgoed en nog sterker knuffels].
‘Aan een knuffel hebben de meest in deze positie zeker een behoefte, maar dan wel een knuffel van iemand die hen steunt en of begeleidt,’ sprak Rombouts in zijn toelichtend welkom van een wat warrig lijkende ontmoeting. Met Gastvrij Den Bosch willen we laten zien dat de vluchtelingen hier welkom zijn en dat we ze met open armen ontvangen.’

Ashwin van der Aa was facebook gestart om al die initiatieven en aanbod van activiteiten te stroomlijnen via  www.facebook.com/denboschzegtjategenazc.nl

Na afloop werden de aanwezigen uitgenodigd op flipovers de naam van hun organisatie of hun aanbod of wens kenbaar te maken. Zodoende kan er een match ontstaan tussen de diversiteit aan ideeën en initiatieven.

Aanwezig waren onder meer de Gemeente, Vluchtelingenwerk Nederland, Beraad van kerken, Rode Kruis en Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers.

Terug naar boven