Gemeente kiest voor Coudewater als Azielzoekerscentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-10-2015 | Gewijzigd op: 22-10-2015
Gemeente kiest voor Coudewater als Azielzoekers Centrum [AZC] voor 10 à 15 jaar met een populatie van circa 800  bewoners [mannen, vrouwen en/ of gezinnen].
Wethouder Eric Logister lichtte woensdagmiddag 21oktober 2015  in het stadhuis de pers de keuze toe en gaf daarbij aansluitend het trajectverloop aan om tot de vestiging te komen van een AZC in de bstaande gebouwen van Coudewater en mogelijk in aanbouwen.
Dat het nog wel een paar maanden zal duren voordat de eerste azielzoekers op Coudewater neerstrijken is uit de toelchting van de wethouder die het eindrapport van de Adviesgroep AZV olv voorzitter Jan Timmers heeft gevolgd wel duidelijk.
COA en GGZ gaan met elkaar in overleg over de mogelijkheden op dit landgoed en waar het precies zal komten . Dan  volgen er nog overlegmomenten met bewoners en gebruikers van Coudewater en een overleg met omwonenden, COA, politie en de gemeente.

Wethouder Eric Logister heeft het eindrapport van de Adviesgroep AZV olv voorzitter Jan Timmers [l. ]gevolgd.. De gemeente besluit voor de locatie Coudewater als azielzoekerscentrum te kiezen en aan het Centraal Orgaan opvang Azielzoekers  [COA] voor te dragen.

foto © paul kriele, 21 oktober 2015.

In die toelichting benadrukte Logister dat  in Den Bosch eerst met oowonenden, wijkraden en met bijv. het GGZ [ivm de cliënten van Coudewater] is gesproken. Logister: 'Daarmee voorkom je een overval op omwonenden. Dat heeft zich dus in andere steden wel voorgedaan. Je roept daar geen begrip mee op.'
'Maar in de gesprekken- ook die in Maliskamp plaatsvonden-  heb ik  positieve geluiden gehoord en begrip gekregen.'

Wethouder gebruikt vaak het woordje ' aandacht', maar er is nog weinig concreet
Logister gebruikte in zijn toelichting vaak de term 'aandacht' en 'we blijven in gesprek met elkaar' [bedoeld GZZ, COA en ook met de omwonenden].
'Dat komt ook,' volgens de wethouder, 'omdat onze keuze een voordracht is aan  COA en GGZ.'
Een dergelijk antwoord  roept de vraag op of die instellingen nog op hun 'besluit' terug kunnen komen. Logister: 'Ze hebben mij aangegeven dat zij aan de komst van een azielzoekerscentrum hun medewerking verlenen...'.

Ook over het aantal gebouwen en eventueel nieuw te bouwen onderkomens op het terrein en de veiligheid richting de cliënten van het GGZ, daar gaf de wethouder geen concreten antwoorden op: ' Dat gebeurt in afstemming met het GGZ en met de cliëntenraad.'Coudewater
Het hoofdgebouw [boven], het landgoed [r-onder]
en links de boerderij aan de Pieter de Gorterstraat.foto's  © herman van boxtel,  8 november 2010.

Mogelijke vertraging.... door procedures en een referendum?
Bestemmingen van gebouwen, mogelijk bijbouwen, en een veilige positie van de cliënten op Coudewater. Dat is de verantwoordelijkheid van COA en met name van GGZ
Ook het aspect 'Rumtelijke Ordening' kan in de procedures nog een rol spelen of zelfs vertragend werken.
Geduid wordt op mogelijke bestemmingen van gebouwen of veranderende functies van gebouwen ter plekke. Ook  een mogelijk aangepast stratenpatroon kan een factor zijn.  Daar zou dan de gemeenteraad een zegje over moeten doen. In die rol zou zij het traject kunnen sturen. Logister verzacht die mogelijke vertraging door te melden dat het in dat geval slechts om een afwijkingsprocedure gaat.
Maar dit politiek element is van cruciaal belang wil de BVP haar aangekondigd referendum kunnen doorzetten. Logister die aanvankelijk vragen over dit onderwerp ontweek . 'Ik concentreer me nu op deze stappen. En wat de BVP doet daar houd ik me nu niet mee bezig.'  
Overigens,' aldus de wethouder even later, 'heeft de gemeenteraad [ín 'beslispunt 3'] aangegeven mee te werken aan de komst van een AZC.'

Juist door deze complexe aspecten kon Logister geen termijn aangeven wanneer dit AZC er komt,
dan alleen 'op korte termijn'. 'Want nu zijn de eigenaar en het COA in het spel. Maar we zullen als gemeente dat overleg stimuleren,'  aldus Logister.

Terug naar boven