Vijfde beursvloer zakt wat door na voorgaande edities

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-11-2015 | Gewijzigd op: 13-11-2015
Donderdagmiddag 12 november 2015 werd in AVANS de vijfde beursvloer gehouden. Wethouder Paul Kagie deed met een gongslag de aftrap. Ondanks dat er dit jaar weer minder belangstelling was [150 tegen ruim 300 vraag en aanbod in voorgaande jaren] sprak Kagie de wens uit dat er na dit lustrum nog een in 2016, 2017 en 2018 een editie volgt…
De beursvoer heeft de steun vande gemeente, de grootste sponsor. 'Steun voor maatschappelijke initiatieven'  is door de coalitie in haar regeeraccord uitgesproken,' zegt Kagie, maar hij wil zich niet over getallen uitlaten.
Maar de belangstelling zakt terug:  waren er in de  voorgaande edtie van 2013 ruim 300 vertegenwoordigers van vraag en aanbod, dit keer was de zaal nauwelijks met 200 personen gevuld. Met name het aandeel bedrijfsleven zakte terug.

Kagie onderstreepte nog eens dat niet in een stadhuis of stadskantoor, maar op straat [in de samenleving] op velerlei terrein de maatschappelijke initiatieven liggen. 'Fantastisch dat het bedrijfsleven antwoord geeft op dit soort initiatieven.’

Huub van Mackelenbergh was de presentator van deze Beursvloer editie 2015, waar zich 69 instellingen en/of vrijwilligersclubs hadden aangediend.
Resultaat
Aan het einde van de beursvloer bleek dat  er 171 matches waren gesloten en daarmee € 262.000 was opgehaald.-Links: Toespraak en de gongslag
door wethouder Paul Kagie.
-Boven: vlnr André Gehring, directeur AVANS [lid College van Bestuur] Arnold Bruin voorzitter bestuur beursvloer en partner KPMG  en Cor va,n Gerwen College van Bestuur KW1-College. 
 

foto's © paul kriele, 12 november 2015.

De beursvloer is een initiatief van Angelique Ottens en Doesje Fransen. Ottens raakte zes jaar geleden bevlogen na een wispelturige jeugd vol tegenslagen. Mijn voorkeur lag bij instellingen die zich inzetten voor mensen met een achterstand, zoals Actie Leerplan, de Kledingbank en bijv. Elouza. Die stichting biedt vakantie aan aan mensen die het niet kunnen betalen. Anqelique:’Ik was voorheen een van hen.’

Uit die gedachten ontstond –na veel aandringen bij de gemeente- het maatschappelijk evenement de beursvloer, die in 2010 voor het eerst met Doesje Fransen en met medewerking van Hans Cox heb opgezet.
Het is een uitwisseling van diensten en karweitjes. Vraag en aanbod verbindt het maatschappelijk veld met het onderwijs, gemeente, provincie en het bedrijfsleven. Hulp en ondersteuning aan stichtingen en vrijwilligersclubs, waar diensten van het bedrijfsleven en overheid tegenover staan, zonder dat er geld bij komt kijken.

Dit jaar, zo bleek uit een qiuiz die door Huub van Mackelenbergh werd gepresenteerd, wordt in 67 steden in 't land een beursvloer gehouden. In de eerste vier Bossche beursvloeren waren er 1056 matches. Ze vertegenwoordigen een maatschappelijke waarde van € 2,7 miljoen !
'Daarmee wordt weer eens aangetoond dat je hulp meer impact heeft dan je denkt, ' sprak Anqelique Ottens.

Er hadden zich 69 instellingen
en vrijwilligersclubs aangediend
.

 -Links boven: De groep van 'Belevingstuin voor Jongeren met dimentie [JMD]  in Mariaoord .
-Links: De groep die vraagt om
een Gammatuin in Rosmalen.
-Boven: Indruk van het auditorium in AVANS
.

foto's © paul kriele,  12 november 2015.Terug naar boven