Gemeente meet effecten van nieuwe zorgaanpak

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-01-2016 Met een twee jaarlijks uit te geven monitor gaat de gemeente [vanaf 2017] de effecten melden die de nieuwe zorgaanpak [Jeugdwet, Wmo en participatiewet] op de bewoners en op de sociale wijkteams heeft.


Er verscheen al een eerste monitor [Sociaal domein] in 2015 , waarin voor de mantelzorgers en vrijwilligers de resultaten stonden gepubliceerd. Die uitgave wordt gezien als een nulmeeting.

De conclusies uit de monitor van 2015 waren onder meer:
-er zijn steeds meer inwoners die aan mantelzorg doen
-de meesten inwoners maken daarbij gebruik van  familie, vrienden of buren
-Ouders vallen bij opvoedingsvragen terug op een eigen netwerk. Behalve in het geval van minima en lager opgeleiden. Daar gaat dat niet zo op.
-De meeste inwoners voelen  zich gezond, maar bij volwassenen voelt  10% zich beperkt door een minder goede gezondheid en bij 75-plussers is dat 29%.