Wijkteams: professionals en vrijwilligers meer onder één regie

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-04-2016 | Gewijzigd op: 07-04-2016
Na een evaluatie van de in 2014 ingestelde 'Wijkgerichte - sociale - zorg' besluit de wethouder Paul Kagie van onder meer Welzijn en Zorg tot een meer efficiënte aanpak  van die zorg en het onder regie stellen.
Kagie zag dat er allerlei disciplines op het gebied van [sociale] zorg in de wijk actief zijn. En vroeg zich af : functioneren ze goed en zijn ze bekend met de 500 professionals die er daarnaast -op dat gebied - in de stad werken? Kagie duidt op de vliegende vakteams van bijv. Cello, Van Neynsel, Reinier van Arkel.

Kagie : 'Ik heb me ten doel gesteld die teams - met hun kennis en kunde- bij elkaar te brengen. Daarbij is wel een belangrijke voorwaarde te werken vanuit één uitvalsbasis, bijv. buurthuis of wijkgebouw. Het is dus geen aanpassing maar een verbetering.
 
Wethouder van onder
meer Welzijn en Zorg Paul Kagie.

foto © paul kriele, 20 januari 2015.

Door die kortsluiting en nieuwe ingang van infomatie kent men elkaar beter en weet men hoe een huishouden in elkaar steekt en waar het aan scheelt. Voor zowel de bewoner als voor de professional komt er dan één hulpverlener in beeld ipv meerdere. De wijkteams voeren de regie bij deze samenwerking tussen de professioals binnen een huishouden/ gezin. Er volgt dan ook een afspraak wie het voortouw neemt bij een integrale aanpak.
Het betekent dat de instellingen aan de wijkteams het mandaat geven over de werkers in een huishouden.
Kort gesteld, zoals het raadsvoorstel zegt, komt het neer op: 'één huishouden, één plan en één regisseur en nabijheid'.

Een van de effecten kan zijn dat ook mensen die niet uit zichzelf om hulp/ zorg vragen [outreached people] eerder bereikt worden.
De gemeente, die de regie voert over de wijkteams, beoogt de administratieve lasten van die wijkteams te verminderen.
Ook een van de bijkomende maatregelen is om de intervisies, bespreking van 'de gevallen' en de scholing gezamenlijk te gaan doen.

Wethouder Kagie wil uit het Sociaal & Zorgfonds € 300.000 vrijmaken voor deze meer efficiënte aanpak van de [sociale] zorg in de wijken.
Kagie's voorstel is verpakt in het raadsvoorstel 'Evaluatie en doorontwikkeling sociale wijkteams', dat op 10 mei door de raad wordt behandeld.