Start Vrijwilligersacademie met record van 1.000 deelnemers

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-04-2016 | Gewijzigd op: 11-04-2016


Maandag 11 april 2016- op het middaguur - opende eerst de adjunct directeur AVANS  HelèneToes en aansluitend wethouder Paul Kagie van Zorg en Welzijn de vierde editie van de Vrijwilligersacademie. Met een deelname van 1.000  cursisten voor 60 workshops is dit een uniek moment en een mijlpaal te noemen, sprak Toes, die memoreerde dat het deze week draait om verbinden, met elkaar kennis overdragen, educatie en elkaar ontmoeten.
De directeur dankte behalve de partners ook Eurest voor haar bijdrage als cateraar.  'We wensen jullie real live en virtueel veel inspiratie.'

-Boven: Adjunct directeur Helène Toes die -vanwege het deelname aantal van 1.000, sprak van een unieke vierde editie van de Vrijwilligersacademie 2016.
-Rechts boven: Wethouder Paul Kagie zegde voor 2017 een workshop toe over de besteding van resp. inzicht in de gemeentegelden.
-Rechts:  De inschrijfbalie op Hervenplein 3 voor een van de 60 workshops. 


foto's © paul kriele, 11 april 2016.

Wethouder Paul Kagie begon zijn toespraak met: 'Je moet vrijwilligers niet overvragen, maar wel hun conditie in orde houden. En .. .dat  ze zich bekwamen. Ontmoeting is ook zo'n verrijkingspunt,' sprak de werhouder. die inhaakte op het mooie weer en daarop regaeerde met: 'Er zijn ook workshops in de parken...'

Kagie: 'De gemeente wil met de partners dat er ook leerlijnen door het jaar heen gaan lopen. Ik mag de worshop Zorg en Welzijn in St Jozefoord aanbevelen En wat mijzelf betreft: Volgend jaar wil ik graag een workshop opzetten waarin we uiteenzetten waar de gemeentegelden uit de begroting van € 722 miljoen blijven..
 

Vrijwilligersacademie Hervenplein 3.

Als muzikaal intermezzo zong Evelien Tas
enkele songs terwijl zij zich op de gitaar begeleidde.

foto © paul kriele, 11 april 2016.

De hele week zijn de workshops voor het merendeel op het Hervenplein. Alleen vrijdag 15 april 2016 is het slotfeest in AVANS aan de Onderwijsboulevard.   Voor meer info, zie ook www.vrijwilligersacademie073.nl

Terug naar boven