Gemeenten in Meierij pakken gezamenlijk asielopvang op

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-05-2016 | Gewijzigd op: 17-05-2016
Den Bosch, Sint Michielsgestel, Boxtel, Haaren en Vught gaan gezamenlijk de  - door de provincie opgelegde - taak, tezamen 1158 asielzoekers opvangen. Ook het aspect van integratie staat bovenaan hun taak. 
 
 foto © funx radiostation

Dit en komend jaar komen die 1158 plekken beschikbaar. Het gaat om zowel asielzoekers als om vergunninghouders. Iedere gemeente betrekt haar inwoners op eigen wijze over de keuzes die de betreffende Colleges van B&W aan de gemeenteraad voorleggen.
Wat de integratie betreft: ook in dat opzicht werken de vijf gemeenten samen. Zij willen inzetten op werk, onderwijs en sociale contacten.