Gemeente breidt tarief voor mantelzorgers uit

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-06-2016 De Gemeente gaat  de regelingen voor mantelzorgers, die vaak langere tijd iemand in de buurt helpen, verder uitbreiden. Dat had de gemeenteraad al in mei besloten. Door die utibreiding kan de huishoudelijke hulptoelage [€  5,50 per uur]gehandhaafd blijven. Die inzet geldt zowel voor de mantelzorger thuis al bij de degene waar de hulp verleend wordt.
Per 1 janauri 2017 wordt die regeling uitgebreid met ondersteuning in de vorm van tuinonderhoud en ramen zemen.

Zie voor steun ook: mantelzorg@divers.nl