Onlineplatform Raket voor talent met beperking gestart

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-06-2016 | Gewijzigd op: 28-06-2016
Maandag 27 juni 2016 werd inde vooravond in de mensa van het Koning Willem 1 College[KW1C] het startschot gegeven van de online platform Raket. Dat platform is opgezet voor talentvolle en wilskrachtige jongeren, die door hun omgeving gezien worden als mensen met een beperking.

De mensa van het Koning Willem 1 College
-Boven: Het moment van de start van het online
platform Raket waar initiatiefnemer
Nik van Hoogstraten op de rode knop drukt.
-Rechts de zaal met genodigden van uiteenlopende pluimage: bedrijven, overheid, 
betrokken stichtingen en talentvolle jongeren.

De site van raket:

foto's © paul kriele, 27 juni 2016

Initiatiefnemer is Nik van Hoogstraten die zelf door onder meer discalculie[rekenprobleem] en dislexie gefrustreerd raakte omdat hij niet als talentvolle arbeidskracht erkend werd, een media offensief startte en vervolgens talrijke medestanders achter zich wist te scharen.
Uit die motivatie en inzet is het platform Raket geboren. Dat podium wil bedrijven, de overheid, instanties en in talent gespecialiseerde jongeren met een beperking bij elkaar kan brengen. De stichting Raket is een van subsidies en giften afhankelijke vrijwilligersorganisatie.

In de aanvang van de druk bezochte* bijeenkomst in de mensa van het KW1C hield wethouder Huib van Olden van Sociale Zaken en Arbeidsparticipatie, die met zijn Tilburgse collega Rick de Ridder aanwezig was, een pleidooi om vooroordelen af te werpen, alle taboes overboord te gooien en niet in beperkingen, maar in kansen te denken. De bijeenkomst werd gepresenteerd geleid door de dagvoorzitter Hugo Ter Steege.

-Boven: Gesprekken met de wethouders Huib van Olden en Erick de Ridder van resp. Den Bosch en
Tilburg [Sociale Zaken en Arbeidsparticipatie] en met initiatefnemer Nik van Hoogstraten door Hugo Ter Steege
.

-Rechts: De indeling van de workshops. 

 foto's © paul kriele, 27 juni 2016

In een bondig programma met vier workshops, ‘Slechtziend’’, ‘Autisme’, ‘Depressie’ en ’Verlamming’, bedrijvenpresentatie die actief zijn in deze specifieke arbeidsparticipatie en een kennismaking met enkele talentvolle ‘jongeren’ leidde naar het moment van ‘de rode knop’. Dat hoogtepunt van de avond werd voorafgegaan door een videobijdrage van André Kuipers, Nederlands bekendste ruimtevaarder die het stichtingsbestuur mee gaf doorzettingsvermogen en geduld te tonen. ‘Ik wens Nik een succesvolle lancering,’ sprak Kuipers.

Aansluitend vertelde Nik aan dagvoorzitter Hugo Ter Steege, dat allereerst aan de beeldvorming wordt gewerkt en ‘.. ons tweede doel is netwerkbijeenkomsten te organiseren waar bedrijven met potentiële arbeidskrachten in contact kunnen komen’.

De inspirerende en boeiende bijeenkomst eindigde met een borrel en hapjes die beried en geserveerd werden door leerlingen van het KW1 College afdeling horeca.

Momenten van onderscheidingen en eerbetonen.
-Boven:  Niet het bestuur, maar alle vrijwilligers kregen een aandenken vanwege hun inzet.
-Rechts: De allereerste uitreiking van de 'Raket Award' aan Annemiek Oosten,  ambassadeur van de stichting
Raket die zelf ook de stichting 'Anders Bekeken' leidt.
-Rechts: Annemiek Oosten temidden
van Nik van Hoogstraten en Steven Petersen.

 
foto's © paul kriele, 27 juni 2016

Aanwezig waren vertegenwoordigers van:
Divers, Anders Bekeken, Buro RAK, Humanitas, Bijzonder Gewoon, Stichting Buddyhulp, Mooi zo, Goed zo, Door en voor, UWV, SOLOS, Mijn Den Bosch, Solvid ondernemen, Back Package, Galant, Stichting Jong Aktief, Verdaasdonk AV, Hoge School Utrecht opleiding Social Work en Bastion Oranje.

>Stichting Raket

Een juichende zaal in het KW1C
van de eerste bijeenkomst van de stichting Raket
.
De groepsfoto die de aanwezigen na afloop,
compleet in fotolijstje, in ontvangst
mochten nemen en op dat moment  de kans
geboden werd iets aan de stichting te 'doneren'
.

foto's  © paul kriele, 27 juni 2016.
Terug naar boven