Zorgpas rukt op

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-10-2016 | Gewijzigd op: 10-10-2016
Een nieuw sociaal getint initiatief – de zorgpas- ontving der vorige week de IGNITE Award. Aan de erkenning is een geldprijs van € 100. 000 gekoppeld.
Dankzij die € 100.00 kunnen de oprichters van ‘De Zorgpas’ hun bedrijf settelen dmv kantoorruimte en een inrichting en acquisitie. Hun wens is nog dat de gemeente via de WMO erkenning geeft aan deze zorgbehoefte van ouders met kinderen. Zodat de eigen bijdrage van €6 per uur vergoed kan worden.
Uitreiking van de IGNITE Award in
Megen op donderdag 6 oktober 2016..


fotfo © marleen kuipers 6 oktober 2016.

De Zorgpas is een pas waarmee ouders van kinderen met een beperking in hun zorg ontlast worden. De initiatiefnemers zijn Harm van Ballegooy, Remko Boer en Lennart Schmid. Vrijwilligers [familie of bekenden] treden op als oppas bij ouders met jonge kinderen.
Zij zien hun initiatief verbreed worden naar zorginstellingen als bijv. Cello.
Het komt steeds meer voor dat bedrijven gebruik maken van die pas om daarmee de extra druk van zorg op werknemers en werkneemster te voorkomen. Bedrijven betalen dan een deel van de kosten van de oppas.

Op 13 en 17 november houdt Zorgpas  in de oude GZG -kapel bijeenkomster over zorgideeën.


Op 13 en 20 oktober 2016 zijn er in de oude kapel van het GZG weer  door broed.nl opgezette ontmoetingen waar ideeën worden uitgewisseld en bedacht  hoe de zorg te verbeteren.

zie ook www.broed.nl © pk 10102016