Definitief geen AZC op landgoed Coudewater

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2016 | Gewijzigd op: 12-10-2016
Wethouder Eric Logister heeft gisterenmiddag -10 oktober 2016- na een gesprek met het Centraal Orgaan Opvang asielzoekerrs [COA] en de eigenaar van het landgoed, GGz Oost-Brabant, bericht dat er definitief geen asielzoekerscentrum op Coudewater komt. Dat werd hem door het COA meegedeeld.
Het landgoed kan nu -zonder enige beperking -in ontwikkeling naar wonen, kleine horeca, een golfterrein en zorgeenheden.
Het besluit is defintief, dwz Coudewater blijft niet gereserveerd mocht er onverhoopt alsnog een toestroom ontstaan van asielzoekers. 


Fragment uit bericht dd. 15 september 2016: Coudewater: Asielzoekerscentrum onzeker geworden.
Door een sterk veranderende instroom van asielzoekers is een vestiging van een asielzoekerscentrum op landgoed Coudewater op de helling komen te staan.
In een nota 'Vervolg proces prioritering realisaties azc's' van 14 september 2016 worden de ontwikkelingen mbt de instroom en over de bestaande en eventueel nieuw geplande plaatsen voor asielzoekers uiteengezet. Kort samengevat meldt de landelijke regietafel:
Geen nieuwe opvangplekken nodig, voor lopende plannen van 34.000 nieuwe opvangplekken wordt een maatwerkaanpak gehanteerd, de regionaletafels zullen e.e.a.inventariseren