Wethouder Logister bij Start Roze Zaterdagweek: Geen vlag op Sint Jan

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-06-2017 | Gewijzigd op: 17-06-2017

Licht geëmotioneerd opende wethouder Eric Logister zaterdagmorgen 17 juni 2017 in de Oranjegalerij van het stadhuis de ‘Roze Zaterdagweek’.  ‘Ik zie steeds meer banieren en regenboogvlaggen van bedrijven en particulieren en ook de gemeente en de provincie  tooien roze deze week als teken van de erkenning van elkaars waarden, respect en de verbinding met de Bossche gemeenschap of dat nu hetero’s  of  LHBT-ers zijn,‘ sprak Logister.
‘De stad kleurt  in de regenboogkleuren,' refereerde de wethouder ook aan de kunstroute  'Diversiteit' en aan de etalages in de binnenstad met  werkstukken van basisschoolleerlingen’. Daar had de wethouder zojuist gejureerd.

Oranjegalerij stadhuis
Wethouder Eric Lpogister,  de mascotte van Roze Zaterdag Strangee en de programmamanager Ivo van Harmelen.

foto © paul kriele, 17 juni 2017.
............................................................................................................

 Logister sprak ook over de commotie die over het afgelasten van de oecumenische gebedsdienst in de St. Jan was ontstaan. 'Het stadsbestuur vindt die beslissing verschrikkelijk jammer. Maar als je de waarden, het respect naar elkaar en de verbinding in het oog houdt, heeft het gemeentebestuur respect voor De Korte. In zijn twee recente brieven zie je de worsteling  en ook de opening naar een dialoog die de monseigneur toont.

Uit respect zullen we van de Sint Janstoren [hoewel een gemeentetoren,  red.] geen vlag uithangen. We blijven, net zoals bisschop De Korte zei, met elkaar in dialoog. Maar een sociale acceptatie is voor die dialoog belangrijk ,’ aldus Logister die merkbaar emotioneel zijn begrip uitsprak voor de enorme teleurstelling die er bij de LHBT-gemeenschap  heerst.’

Kijk naar de gebouwen. Kijk naar het huis van de stad en van de provincie. Daarmee maakt de overheid een statement,' aldus de wethouder.  

Op de kick-off bvan de Roze Zaterdagweek werd koffie met een roze Bossche bol geserveerd.
-Links boven: Henk Engel en Listy Groeneveld van 'De Blauwe Engelen'.
-Boven: Toespraak van de programmamanager Ivo van Harmelen.
Links : Op de kick -off waren vertegenwoordigers van organisaties achter de Roze Zaterdag uitgenodigd.

‘Met elke geloofsgemeenschap,’ beklemtoonde nog eens kort ervoor de programmamanager van Roze Zaterdag Ivo van Harmelen.  ‘Wij zijn met tien van de 13 Bossche geloofsgemeenschappen momenteel in  gesprek,’ aldus Van Harmelen die de wethouder bedankte voor de gastvrijheid en de medewerking die de gemeente aan de stichting Roze Zaterdag verleent.

Aanstaande zaterdag 24 juni 2017 zullen  burgemeester Ton Rombouts en diens collega van Oss Wobine Buijs-Glaudemans in de Grote Kerk bij de gebedsdienst aanwezig zijn. Logister: ‘We doen een oproep aan allen om deze viering waardig me te maken. Wij zullen er zijn. Ook voor jou,‘ besloot Logister zijn toespraak.  

-Rechts: Het onthullen van de twee banieren in regenboogkleuren aan de gevel van het
stadhuis door wethouder Eric Logister,
Strangee [de mascotte van Roze Zaterdag]
en programmmanager Ivo van Harmelen.

-Hieronder: Tot slot werd er nog een
groepsfoto op het bordes van het stadhuis gemaakt.
 

.......................................................................................................

 
.......................
....... foto's © paul kriele, 17 juni 2017.
.................................................................................................
 

De kick-off van de Roze Zaterdagweek werd afgerond met het onthullen door wethouder Eric Logister, programmamanager Ivo van Harmelen en de mascotte van Roze Zaterdag Strangee van twee banieren aan de gevel van het stadhuis.Terug naar boven