Gemeente: Eerste gender neutraal toilet in Stadhuis geopend

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-01-2018 | Gewijzigd op: 14-01-2018
In het Stadhuis is het eerste genderneutraal toilet binnen de gemeente geopend. Mogelijk zal in de komend week [vanaf 15-1-2018] ook in het Stadskantoor een gender neutraal toilet in gebruik worden genomen.

Bericht van 20 juni 2017 Den Bosch opent eerste genderneutraal toilet
Het  genderneutraal toilet kwam tijdens de regenboogdinsdag-ontmoeting voor ambtenaren van de gemeente als het meest nieuwswaardige naar buiten. Maar  ‘.. dit winstpunt  over de hele linie van ons beleid heen’ was er toch niet minder om, sprak gemeentesecretaris Irma van Woestenberg. 
Het nieuws kwam pas aan het slot van de bijeenkomst in het Bestuurscentrum, waar de bekende Amsterdamse politieagent, die  vaak woordvoerster is bij tv-uitzendingen [Opsporing verzocht], Elise Lust de hoofdgast was.

De gemeentesecretaris Irma van Woestenberg ontving op het einde van de sessie uit handen van Anja van Hout een pamflet met aanbevelingen. Van Hout was  de medeorganisator van deze middag over diversiteit in de samenleving en met name in gemeente-organisaties. Deze middag had Van Hout met enkele collega’s georganiseerd.

Op het pamflet staan voor de gemeente aanbevelingen om diversiteit in de organisatie bekend te maken, aan het personeel uit te dragen en te stimuleren en te ondersteunen zodat medewerkers/ster het als iets eigens gaan ervaren. Maar ook ten aanzien van vrouwenemancipatie bevat het aanbevelingen aangaande  bijvoorbeeld seksualiteit en gelijkheid [bijv qua werk en qua salaris].  


Bijeenkomst in het Bestuurscentrum over diversiteit binnen een gemeentelijke [ihb een Bossche] organisatie en hoe het beleid daar omheen is opgebouwd.

-Links: Anja van Hout was de mede organisator
van deze middag voor stichtingen en organisaties actief op sociaal-maatschappelijk terrein en met name voor gemeenteambtenaren.  Van Hout biedt op het
einde van de sessie  aan de gemeentesecretaris Irma van Woestenberg het pamflet met aanbevelingen aan. 

-Rechts:  De organisatie van de middag
met rechts Anja van Hout en 2e van
rechts de gemeentesecretaris Irma van Woestenberg


foto's © paul kriele,20 juni 2017.


 

De middag was opgezet vanuit een initiatief van enkele gemeente ambtenaren olv Anja van Hout. Van Hout wist met haar energie en overtuigingskracht collegae over de schreef te halen. ‘Maar er zijn er ook die nog niet uit de kast durven komen of openlijk achter dit thema durven staan,’ zo bleek  uit Anja’s woorden. Zo bestaat er nog steeds een taboe op  seksualiteit/ geaardheid.

‘Maar,‘ zei gemeentesecretaris Van Woestenberg onder meer, ‘we denken vaak te gemakkelijk dat we tolerant zijn. Of dat werkelijk zo is, moeten we ons eens afvragen. Diversiteit bij LHB-ers, maar ook bij ouderen, benadrukte Van Woestenberg even subtiel als  ondubbelzinnig, ‘is voor collega’s en voor de samenleving belangrijk ‘.

Van Woestenberg:’De borgen van het regenboogbeleid staan in onze beleidsprogramma’s,  er is een vertrouwenspersoon, we streven naar een veilige werkomgeving. Veilig wil zeggen dat je kunt vertellen wie je ben en wat je geaardheid is, de afdelingshoofden worden geïnstrueerd  over dit regenboogbeleid en wat de betekenissen er van zijn,’ sprak de secretaris er aan toevoegde '.. blij te zijn met de mensen die dit  verhaal uit willen dragen’.

Politieagent Elly Lust De Amsterdamse politieagent Elly Lust gaf eerst een indruk van de moeizame opstart van het ‘Netwerk Roze in Blauw’,  dat zich inspant voor de erkenning van de diversiteit van de politieorganisatie, specifiek in Amsterdam waar zij voorzitter van is.

Dat netwerk is twintig jaar geleden opgezet. Het vormt tevens een aanspreekpunt intern als wel extern. Er zijn overigens ook netweken Roze in wit chirurgen],  Roze in Rood [Brandweer], Roze in geel [GGD] en ga zo maar door

Het initiatief ontstond in de aanloop naar de Gaygames van1996 bij een groep agenten.  

Aanvankelijk dachten onze bazen dat we een theekransje waren maar al gauw bleek dat we juist operationeel actief zijn. Lust noemde als voorbeelden e calamiteiten of misdaden waar bijv. een transgender of een homo [overval in Vondelpark] of een situatie met een Marokkaan of jood betrokken is. Amsterdam is heel divers. Van elke bevolkingsgroep zit wel een lid in ons team. Dat netwerk, dat een algemeen aanspraakpunt  voor de LHBT-gemeenschap is, kent een24 uurs bereikbaaheid. 

Amsterdamse politieagent en voorzitter
van het Netwerk Roze in Blauw bij de
organisatie van de politie in de hoofdstad


foto © paul kriele, 20 juni 2017.
...........................................................................
-Rechts: De zaal van het Bestuurscentrum
met  midden vooraan wethouder Eric Logister
en rechts op de foto nog net zichtbaar de  uitsmijter
van deze regenboogdinsdag-ontmoeting
zangeres en gitariste Merel-Moistra
.

foto's © paul kriele, 20 juni 2017.
............................................................................................................
 

 Na de historische inleiding gaf Lust enkele praktische  aanbevelingen, zoals het melden van incidenten. Dat aantal was twintig jaar geleden 200 per jaar en nu al meer dan 600.’Als je het niet meldt is er niets gebeurt, stelt de agent. Daarna kwam de stap om in uniform met de Gay Parade mee te varen, een initiatief dat nu al door andere landen wordt overgenomen, maar nog heel voorzichtig, dus nog niet in uniform.

De reden van deelname aan die parade was onder meer dat je als politie zichtbaar moet zijn.  De bijval vanaf de wal was zo overdonderend, met applaus en kreten van ‘Jullie zijn onze politie’, dat ook de bazen hun scrupules lieten varen.
Lust: ‘ Mensen kunnen zich pas verbinden met de politie als die de kleur van hun cultuur uitdraagt’.

Maar we zijn dus geen feestpolitie. We doen, zoals gezegd, vooral operationeel werk. In die taak ligt onze kernwaarde.

Intussen kent heel Nederland, in alle politie-eenheden een Roze in blauw Netwerk.Terug naar boven