Bestuurscentrum:45 gemeenten bieden regenboogverklaring aan aan MinOCW

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-06-2017 | Gewijzigd op: 21-06-2017
Op Roze Zaterdag 24 juni 2017 biedt Den Bosch samen met 44 gemeenten in het Bestuurscentrum aan Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van het Ministerie van OCW de 'Regenboogverklaring' aan.

Die verklaring bevat de uitgangspunten die een gemeente hanteert om haar organisatie aan te passen aan de diversiteit van de samenleving, zodat ook binnen en buiten de gemeentelijke organisatie de belangen, rechten en de positie van LHBT-ers tot haar recht komen*.

Die aanbieding wordt omkleed in een programma van muziek [Kiki Schippers] en een klein kunstintermezzo. Daarin dragen zeven geslachten die representant zijn van de LHBT-gemeenschap,  zijn/haar boodschap voor.

Ook de voorzitter van de stichting Roze Zaterdag Den Bosch,  Joke van der Beek, houdt een toespraak.

Na afloop bezoekt het gezelschap Bastion Oranje van waaruit de botenparade wordt gade geslagen.

* zie ook bericht 'Regenboogdinsdag met gastvrouw Elly Lust. De kop van het bericht luidt: 'Den Bosch opent eerste gender neutraal toilet '  dd. 20 juni 2017.