Bossche Roze Zaterdag in kerk, bestuurscentrum en in de boot

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-06-2017 | Gewijzigd op: 25-06-2017

Zoals het traditie is in Brabant begint een feestelijke dag, zoals Roze Zaterdag 2017,  in de kerk. Dit keer niet in een katholieke Sint Jan, maar in de protestante Grote Kerk die dan wel niet zo groot is als de St.Jan,  sprak dominee Scheenstra in haar woord van welkom. Dat richtte zij tot  iedereen:  homo, lesbo, hetero of oud of jong. ‘Wie je ook bent, die met ons verbonden is’, aldus Scheenstra.

In de Grote of Protestantse Kerk op het Kerkplein luisterden zo ongeveer 500, dicht op elkaar gepakte bezoekers in een bijna uitpuilende kerk, naar een dienst die verbondenheid en ook emotie uitstraalde. Dat kwam met name door de indringende en voor velen [ouder, zoon of dochter, gelovige of niet]  herkenbare korte toespraken van zes jongeren en zes ouderen door geloof en aard verwante personen. 

  -Links boven: De dominees Erica Scheenstra [rechts] en Ruud Stiemer [rechts achter], die de dienst leidden en plebaan Geertjan van Rossem.

-Boven : Begroeting van burgemeester Ton Rombouts met de voorzitter van de stichting  Roze Zaterdag Den Bosch/Oss Joke van der Beek .Links zit wethouder Eric Logister met zijn echtgenote Marie- louise. 

-Links: De kerkzaal van de Grote Kerk
op het Kerkplein zat overvol. 


foto's © paul kriele, 24 juni 2017.

Gebedsdienst  ‘Ik zal er zij voor jou’. 

De dienst onder leiding van ds. Erica Scheenstra en de nieuw benoemde dominee  Ruud Stiemer werd ook bijgewoonde door plebaan Geertjan van Rossem  en de burgemeesters van ’s-Hertogenbosch, Ton Rombouts] en Oss, Wobine Buijs-Glaudemans en hun wethouders van emancipatie en diversiteit Annemieke van de Ven [Oss] en Eric Logister [Den Bosch].  

-Boven:Pers zat of stond alom tot zelfs
op de preekstoel. Rechts Marc Bolsius.

-Links: Ook  vertegenwoordigers van diverse geloofgemeenschappen waren present.


foto's © paul kriele, 24 juni 2017.

Opmerkelijk was dat van de aanwezigen het vrouwelijk aandeel en ook het lesbo gehalte ópviel. Bovendien waren er onder hen veel gasten op leeftijd.

Ook was er veel pers aanwezig  en hier en daar ook stille en geüniformeerde  agenten en beveiligers.  Op twee plekjes in de stad [station en Burg. Loeffplein] werd overigens tegelijkertijd door vier in costuum geklede mannen met een spandoek bij zich en een sjerp om een anti homodemonstratie gehouden. 

Burg. Loeff plein.

Vier mannen dragen borden mee met 
de tekst huwelijk alleen voor 1  man en  1 vrou
w.

foto © henk engel, 24 juni 2017.
..............................................................................................................

Zoals vandaag wel vaker werd gezegd is er, ondanks deze open en feestelijke dag toch nog voor de homo en lesbo gemeenschap nog veelwerk te doen.

In de dienst werden door de ene jongerengroep witte-‘..de kleur van de traan..’- kaarsen en door de wat ouder samengestelde groep gekleurde- ‘waar de liefde  en vrede heerst’’ - kaarsen aangestoken.  

De momenten waarop enkele korte
toespraken werden gehouden door
vertegenwoordigers van
LHBT-ers en van enkele geloofsgemeenschappe
n. 

foto's © paul kriele,  24 juni 2017.

Door diegenen die een witte kaars opstaken:  

-voor de LHBT-ers die vervolgd worden in de wereld

-dat er steeds mensen zullen opstaan om actie te komen tegen het onrecht in de wereld

-een kaars voor alle roze ouderen met in hun hart zo vol levenservaring, dat ze gehoord worden en ten volle erkend

-voor de eenzamen en buitengeslotenen

-voor alle kerken en religieuze gemeenschappen met alle pijn die we elkaar soms aandoen…

-dat respect voor elkaar het eerste en laatste woord is.

Door diegenen die een gekleurde kaars opstaken:

-als licht voor alle homo’s  en hetero’s

-als licht voor alle ouders die zich verheugen dat hun zoon of dochter gelukkig wordt met  resp. een vriend of vriendin

-ondankbaarheid voor onze [klein-] kinderen dat ze ontdekken dat ze geboren zijn in een lichaam dat niet bij hen past.

In dankbaarheid voor de politici en de bestuurders die diversiteit belangrijk vinden voor iedereen hier aanwezig. 

Grote Kerk
vlnr.: wethouder Annemieke van de Ven [Oss], burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans [Oss], burgemeester Ton Rombouts [Den Bosch],
MarieLouise Logister, wethouder Eric Logister
en Joke van der Beek voorzitter  van
de stichting Roze Zaterdag Den Bosch/Oss.

foto © paul kriele, 24 juni 2017.

.................................................................................................... 

De gebedsdienst werd opgeluisterd  door het koor  ‘Melodiek’ van de San Salvatorgeloofsgemeenschap en het projectkoor olv Hans Waegemakers. Zij zongen liederen van onder meer Huub Oosterhuis . De pianist was Marc Baghuis.

 
 
Plebaan  Geertjan van  Rossem legde aan  
't slot van de dienst nog een verklaring af.


foto © henk van esch, 24 juni 2017.
...............................................................................................................


Plebaan Geertjan van Rossem zei aan het slot van de dienst dat de bisschop zijn aanwezigheid  volledig steunt. 'Maar liever had ik gezien dat het in de Sint Jan had plaatsgevonden hoewel er ook mensen waren die bang voor demonstraties waren tegen -en dat zou tegen de heiligheid van de kerk zijn ingegaan- de bisschoppelijke beslissing'. Van Rossem kreeg alsnog een langdurig applaus.
 

Bestuurscentrum: Overhandiging Regenboogverklaring aan Ministerie OCW

Bijzondere samenkomst in het Bestuurscentrum waar centraal stond de overhandiging van de ‘Regenboogverklaring’ aan de minister van OCW, die vertegenwoordigd werd door Jacqueline Prins, directeur Emancipatie van dit Ministerie. Die verklaring is ondertekend door 45 gemeenten, waarvan er ook enkele in de zaal vertegenwoordigd waren.

Zij spreken zich daarmee uit  zich actief in te zetten voor de sociale acceptatie en veiligheid van de LHBT-gemeenschap . en hoe zij daarmee de komende jaren om zullen gaan. 


Burgemeester Ton Rombouts temidden van  
de Jacqueline Prins, directeur
Emancipatie van het Ministerie van OCW [r.]
en haar Beleidsmedewerker Nancy de Klerk [l.].

foto © paul kriele, 24 juni 2017.
............................................................................................................

Jacqueline Prins gaat deze verklaring van 45 gemeenten overbrengen naar het kabinet.  Maar  we hebben er - na de eerste honderd dagen- nu ook nog een tweede 100 dagen periode bij gekregen.

In 2007 ging het over homo mannen en lesbische vrouwen. Nu, 10 jaar later hebben we een grote beweging vooruit gemaakt mede dankzij de regenboog gemeenten. Die hebben met deze nieuwe regenboogverklaring duidelijk een statement gemaakt. Het Ministerie hecht hier veel waarde aan Bij een nieuw kabinet is er gelegenheid om hen te wijzen op wat OCW doet en wat wij belangrijk vinden. Deze verklaring is een ontzettend belangrijk instrument waarbij ook de samenwerking met Movisie speelt. Want ook zonder subsidie zit er veel kracht in,’ aldus sprak Prins. 

De zaal van 
het Bestuurscentrum  waar de Regenboogverklaring 
werd overhandigd aan het Ministerie van OCW.

 Toespraken wethouders  Oss en Den Bosch

Annemiek van de Ven, wethouder emancipatie in Oss gaf een kort overzicht, hoe Roze Zaterdag, na de eerste Gay Pride in1977, in 1997 is ontstaan. 'Dat kwam door de uitgesproken mening van bisschop Jo Gijssen tegen homoseksualiteit waardoor de dag van zijn bisschopswijding een protestdag werd van homo’s en lesbiennes. Daar is het dus niet bij gebleven. Het is jammer dat de oecumenische dienst in de grote Sint Jan niet is doorgegaan. Maar mooi dat de Grote Kerk de deuren wijd heeft opengezet en daarmee warmte en verbondenheid  uitstraalt'.

Voor wethouder Eric Logister was het een keuze aanwezig te zijn: of bij veteranendag, of op Roze Zaterdag.' Beiden zijn een  verwijzing naar vrijheid.  Ik koos toch voor deze Roze Zaterdag vanwege  de combinatie van verbondenheid,  vrijheid en gelijkheid.  Dat is Roze Zaterdag. Maar allereerst is sociale acceptatie nodig,' aldus Logister

  De regenboogverklaring van 45 gemeenten,
die door Jacqueline Prins van
OCW zal worden aangeboden aan het kabinet.


foto © paul kriele, 24 juni 2017. 
...............................................................................................................

Diverse optredens

Het programma werd omkleed door een optreden  van de aan de Koningstheater afgestudeerde Kiki Schippers met een liedje over transgender Eric, die een meisje wilde zijn..’.
Door een persoonlijke confrontatie bij vrienden thuis was Kiki op de tekst voor dit liedje gekomen.

Duo Rob en Mirande
Martijn van der Zande, bekend van de NOS en optredens op hen theaterfestival Boulevard, had interviews met een transgender, de 20-jarige  Milan, die februari 2016- toen haar- laatste operaties heeft gehad en nu helemaal man is met baardgroei en zonder borsten en vrouwelijke geslachtskenmerken. Ik gedraag me met vrienden, studiegenoten of huisgenoten in Utrecht gewoon als mezelf. Met jongens kijk ik naar meisjes en met meisjes kijk ik naar jongens. 
Ik ga uit in Utrecht en neem m'n vrienden vaak mee naar  Gaycafees. En straks als ik verder ga studeren dan zie ik wel. Ik doe en ben gewoon mezelf. Maar vaak is het inde omgang anders. Je denkt en voelt  je als transgender, mentaal en geestelijk toch anders.’

-Boven:Optreden van Kiki Schippers
met het lied 'Eric'.
-Rechts boven: Martijn van der Zande
interviewt de 20-jarige Milan student
in Utrecht  en rechts Rob en Mirande
.

foto 's © paul kriele, 24 juni 2017.

Ook sprak Van der Zande met een duo Rob die een vriend heeft en Mirande die is getrouwd met een vrouw en twee kinderen heeft . Voor ons het het allemaal gewoon behalve als je bij een consultatiebureau komt. Ik neem maar een voorbeeld als het om de moeder van het kind gaat, dan komt daar toch nog een vreemd gedrag  in voor. Tenzij je stelt wie is de biologische moeder. Dat is er maar een, maar wij zijn beiden de moeder van ons kind.

Bij kinderen,die zijn open,  die kun je op  een directe vraag toch een eenvoudig antwoord geven waar ze zich tevreden mee tonen. Bij je ouders ligt het weer spannender die komen vaak met meer vragen.

 En wat Roze Zaterdag betreft Miranda dat blijft nog steeds nodig. Dat vind ik bijna pijnlijk om te zeggen. Er is nog veel werk te doen  om mensen uit hun hokjes te laten stappen.’

Toespraakje van Joke van der Beek
De voorzitter van de stichting Roze Zaterdag Den Bosch Joke van der Beek gaat terug naar haar jeugdjaren. Ze is opgegroeid in de oorlog. en komt uit een gezin van één meisje [zijzelf] en vijf broers.
Ze begint met de tijd van haar eerste vriendschappen. 'Toen waren mannen en vrouwen nog gescheiden.  Dat was vijftig jaar geleden. Dat was een heel keurige samenleving.
Ik hield van meisjes en ging naar de nonnenschol. Dus vrouwen genoeg daar.
 
In die jaren heetten we niet zo maar potten, maar lesbische potten..We wilden niets met homo's  te maken hebben. Zij wel met ons en die homo's wilden als maar demonstreren. Daar hadden wij geen zin ins. Wij wilden onze eigen feestjes en ontmoetingen en optochten. Toen kwamen we al bij elkaar in de muziekschool /Jeroen Boschhuis.

We hadden de tijd erg mee. Maar je staat altijd dat je opkomt voor jezelf.  
Als ik nu zoveel homo's en lesbiënnes zie, ik geniet er van. Dus ook aan jullie: geniet vandaag van dit feest!'

Vervolg Bestuurscentrum: Welkom door burgemeester Rombouts

Burgemeester Rombouts opende de bijeenkomst met een uitleg wat Gastvrij betekent, 'eent titel die de stad driemaal heeft behaald,’sprak Rombouts,  'maar er valt voor onze stad nog veel te leren onder meer in de bejegening van mensen?  Zoals: Het aandacht geven, respect tonen en een veilig gevoel geven of geborgenheid en erkenning uitdragen.

Hoe gaan we om met mensen die een andere opvatting hebben. Ik  ben hetero, maar voor één dag draag ik een speld op mijn revers: ‘Gay fort a day’, zei de burgemeester, die altijd klaar is voor een kwink.

'Iedereen is van harte welkom in Den Bosch,  vandaag, en alle jaren die komen gaan,‘ besloot Rombouts zijn welkom .

Na de sessie in het Bestuurscentrum,  ging het gezelschap met  CV De Krabkes voorop, naar Bastion Oranje waar de Regenboogbotenparade langs trok.

In optocht van het Bestuurscentrum naar Bastion Oranje voor de Regenboogbotenparade

-Boven: In optocht ging met  de
echtgenotes van ledenvan cv De Krabkes
voorop van het Bestuurscentrum naar Bastion Oranje. 

-Rechts: Burgemeester Rombouts met
Jacqueline Prins van OCW op de botensteiger, maar zij
gingen niet mee op het  water.  
Links de wethouder
van emancipatie uit Leeuwarden Andriessen
.

foto's © paul kriele, 24 juni 2017.
Langs de stadsmuur stonden drommen mensen.
De botenparade gaf er -kort- enig oponthoud.

-Rechts boven: de boot met de wethouders Annemieke van de Ven van Oss en Eric Logister van Den Bosch. 

-Rechts:  Ivo van Harmelen programmamanager [rechts]  en Albert van de Sande [links met vlag] en Anja van Hout van de gemeente en Jolanda van Gool [COC].


foto's' © paul kriele,  24 juni 2017.
Jacqueline Prins van OCW , burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans  van Oss en burgemeester Rombouts .
 
Drukte op de Zuidwal langs
de route van de regenboogbotenparade
.


Terug naar boven