De Rotary schenkt Zorgboerderij De Locatie een cheque van 6.000.

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-06-2018 | Gewijzigd op: 05-06-2018


De Rotary schenkt  Zorgboerderij De Locatie  een cheque van € 6.000.  Het bedrag is door  de Rotary Club-West bij elkaar gebracht tijdens de benefietavond op woensdag 30 mei j.l. bij ‘Asperges in ’t Veld’.  
Met de overhandiging wordt de meerjarige samenwerking tussen Rotary en de zorgboerderij afgesloten. In januari j.l. was al een cheque van € 5.000,= overhandigd voor een grote groepstent. [zie bericht ...hieronder]. 
 
Michael Bol, voorzitter Rotary Club ’s-Hertogenbosch West: “Wij hebben ons de afgelopen jaren verbonden met Zorgboerderij De Locatie en naast geld ook kennis, handen en netwerk beschikbaar gesteld. We hebben het bestuur van de zorgboerderij geholpen met juridisch adviezen, hulp bij de overgang van AWBZ naar WMO financiering, geassisteerd bij de dreigende verplaatsing van de boerderij vanwege de verbreding van de A59 en we zijn in 2016, 2017 en 2018 met een grote groep leden komen werken tijdens NLdoet. 
*Nu we dit project afronden gaan we ons de komende jaren inzetten voor een nieuw thema: kinderen in armoede.”
 
Hans Smith, voorzitter Zorgboerderij De Locatie: “Wij hebben een moeilijke tijd achter de rug vanwege de dreigende verplaatsing van onze zorgboerderij, de voor ons zeer moeilijk verlopen overgang en verandering van financieringsregels van de overheid en het afbranden van onze kantine. Met hulp van Rotary Club ’s-Hertogenbosch West, BrandLoyalty, Mooi zo Goed zo en anderen zijn wij deze moeilijkheden te boven gekomen.”
 
 
Bericht van 23 januari 2018: Rotary schenkt groepstent aan Zorgboerderij De Locatie

Donderdag 25 januari 2018 schenkt de Rotary-West een cheque voor een grote groepstent op de Zorgboerderij nabij het Engelermeer. Het geld werd bijeengebracht op de Hertogdagen in 2016 en 2017 toen leden op de actiedag NLDOET hand en spandiensten verrichtten.
De Rotary heeft de boerdeij ook geholpen met kennis over geld, hulp bij de overgang van de AWBZ naar de WMO en andere juridische adviezen gegeven.

Actiedag NL Doet
Hertogdagen 2016 en 2017 waar leden van de Rotary West actief waren op de Zorgboerderij De Locatie in West.
foto's © henk van esch, Hertogdagen 2016 en2017.


Terug naar boven