Oproep voor deelname aan Armoede Challenge

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-02-2018 | Gewijzigd op: 06-02-2018
Lesha Bosman, die een paar jaar geleden aandacht vroeg voor de armoede door van Den Bosch naar Den Haag te lopen, doet een oproep aan allen zelf eens te ervaren hoe het leven van een minima is. Dat project, dat loopt van 24 februari tot 1 maart 2018, geeft de journaliste, tekstschrijver en documentairemaakster, die zelf twee kinderen heeft, de naam 'Armoede Challenge'.  
In de stad zijn ongeveer 3.500 kinderen en hun ouders die in armoede leven.

  Lesha Bosman vraagt met de
actie 'Armoede Challenge' opnieuw
aandacht voor de Armoede in de stad.

foto © niek geneuglijk
............................................................................................

Lesha: 'Een moeder gunt haar kinderen nu eenmaal alles om hen gelukkig te zien. Maar  wat te doen als haar de middelen ontbreken? Bosman wil met anderen, want samen ben je sterk, proberen die armoede te bestrijden. De Bossche heeft al steun gekregen van Zayaz en van het Netwerk tegen Armoede.

Bosman: 'Mijn idee is dat je van 24 februari 2 maart rond komt van het sociaal minimum: voor alleenstaanden is dat € 30 euro per week en voor 2-persoonshuishoudens € 55 per week en voor vierpersoonhuishoudens  € 75.  
Op die manier ervaar je hoe het is als je elk dubbeltje of kwartje om moet draaien voordat je iets uit geeft. Zo'n situatie van een week is natuurlijk niets vergeleken bij iemand die al jaren in armoede moet leven, aldus de initiatiefneemster, die met die actie  probeert ook een bewustwordingsproces op gang te brengen en aandacht voor het armoedevraagstuk te vragen.

Deelnemen aan Armoede Challenge door een bericht te plaatsen op www.facebook.com/leshabosmanpvda
of een mailtje naar bosmanlesha@gmail.com