Oosterpoort zet 7 jongeren uit tehuis

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-02-2018 | Gewijzigd op: 28-02-2018
Oosterpoort aan het Geerke heeft tijdelijk zeven jongeren die daar beschermd wonen, vanwege overschrijdend gedrag uit huis geplaatst. Het tehuis wordt ontruimd, zo meldt het Brabants Dagblad dd. 28022018.
Oosterpoort is een instantie die gezinnen die het moeilijk hebben ondersteunt. Maar doordat de veiligheid in het tehuis - na eerdere waarschuwingen-  in het geding kwam, is tot deze maatregel overgegaan.

Oosterpoort aan 't Geerke

foto © aberson.nl
..................................................................

Mocht er elders geen opvang bestaan dan biedt Oosterpoort een tijdelijke crisisplek aan.
De volgende week gaat de leiding, die niet op de aard van de geweldsincidenten wil ingaan, met iedereen gesprekken aan over het vervolg en de mogelijke consequenties.