Den Bosch blijft Regenboogstad

Printerversie
Gepubliceerd op: 14-02-2019 | Gewijzigd op: 14-02-2019
De gemeente meldt dat zij zich de komende jaren blijft inzetten voor de acceptatie, emancipatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders[LHBT]. In dat beleid werkt zij samen met GGD, COC, scholen, RADAR en sportclubs.
Het accent zal gelegd worden op de jongeren, veiligheid en bewustwording bij de publiekedienstverlening. In die aspecten ziet zij een vooruitgang, met name op scholen [o.a. voorlichting] en bij theatervoorstellingen. Het Beraad van Kerken voert gesprekken over seksuele diversiteit en religie. 

Bericht van 5 maart 2018 Schenking aan de 49 Regenboogsteden van  €6,3 miljoen
Minister Van Engelshoven van Onderwijs,Cultuur en Wetenschap heeft bij haar bezoek  op maandag 5 maart 2018  aan het KW1-College gemeld dat de 49 regenboogsteden € 6,3 miljoen krijgen uitgekeerd. Dat geld is bedoeld om projecten mbt LHBTI's kunnen worden voortgezet. Elke van de 49 steden ontvangt € 20.000 per jaar om hun stad LHBTI vriendelijker te maken.
 
Politiek debat

Vanavond, maandag 5 maart 2018 is er in
Bij Kathrien [Triniteitstraat] een politiek Regenboogdebat om de standpunten
van de diverse [kandidaat-] fracties te peilen.
........................................................................................


Door voorlichting over LHBTI met name bij sportverenigingen te, het geven van theatervoorstellingen op scholen en het creëren van ontmoetingsplaasten, zijn activitieten om regenboogstad te worden. 
Tilburg is - sedert 2008-  de oudste met de titel Regenboogstad en in 2011 volgden Den Bosch, Breda, Eindhoven,Oss en Helmond. Die titel vergaren steden door zich aan te sluiten bij de intentieverklaring van regenbooggemeenten, en door een beleidsplan te schrijven over sociale accepatie en veiligheid en door toezicht te houden op uitvoering van die plannen [monitoring].
 
   Links: Gelegenheidsfoto bij bezoek van minister Van OC&W Van Engelshoven aan het KW1-College.

-Links onder:Minister Van Engelshoven
wethouder Annemiek van de Ven[Oss]
en diens Bossche collega Eric Logister


foto @rogier van son,5 maart 2018.
 


Terug naar boven