BijKathrien:In politiek regenboogdebat meerderheid voor stembusakkoord

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-03-2018 | Gewijzigd op: 06-03-2018
 In het door het COC als debat opgezet  politiek regenboogdebat in Bij Kathrien van maandag 5 maart 2018 kwamen van de 17 partijen er drie niet opdagen: Buiten Gewoon, Leefbaar 's-Hertogenbosch en Bosch Belang. De overige dertien [..] tekenden het regenboog-stembusakkoord  [zie artikel over € 6,3 miljoen  subsidie  dd. 05032018].

De PVV vindt dat er met deze  vastlegging aan onderscheid wordt gedaan en tekende daarom het akkoord niet...
In het akkoord is vastgelegd  wat er aan voorlichting [sportverenigingen en onderwijs] gedaan moet worden, welke veiligheidsbevorderende maatregelen rond LHBTI-ers genomen worden en dat er aan professionele training wordt gedaan en ook LHBTI-ouderen alle aandacht krijgen .