Jongerensubsidie onder het motto CITYBOOST

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-03-2018 | Gewijzigd op: 10-03-2018
 Donderdag 15 maart 2018 vindt in het stadhuis op uitnodiging van de jongerenambassadeurs de aftrap plaats van Cityboost.

Aanleiding van deze samenkomst is dat de subsidie die jongeren voorheen met Doe-geld konden ontvangen voortaan is ondergebracht bij de wijk- buurt-en dorpsbudgetten. Daaruit blijkt dat de aanvragen voor /door jongeren ineens zijn ondervertegenwoordigd. Dat kan liggen aan uiteenlopende factoren.

Maar in ieder geval: om de inbreng van jongeren te herstellen hebben de jongerenambassadeurs een nieuw initiatief ontplooid: CityBoost, onder welke motto of paraplu, beter kan worden ingespeeld op de leefwereld van de jongeren.

Daarom zit in die samenkomst in het stadhuis ook een moment van samenwerking, die met een convenant zal worden bekrachtigd door wethouder Paul Kagie en een afvaardiging van de jongeren.

Aanwezig zullen zijn afvaardigingen van: PowerUp73, jongerencentrum De Poort, Number one, Dukebox, Ruw, Muzerije en 'de politiek.

Als je er bij wlit zijn aanmelding : jongerenambassadeurs@s-hertogenbosch.nl