Gemeente&UWV ondertekenen met WeenerXLconvenant 'beschutte plekken'

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2018 Op 12 maart 2018 hebben de  Gemeenten in NO-Brabant, WSD en WeenerXL met de UWV een convenant ondertekend om zgn. 'beschutte plekken' te creëren. Bij die taakstelling gaat het om arbeidsplaatsen voor kandidaten die anders niet zonder steun een werkplek op de arbeidsmarkt kunnen verkrijgen. In het kader van de participatiewet krijgt elke gemeente van het Rijk [ministerie SZW] een taakstelling. Voor het Oosten van Noord-Oost  Brabant is dat dit jaar 338 personen. 

Enkele ondertekenaars van het convenant vlnr.:wethouder Huib
van Olden, directeur WeenerXL
Sjoerd van het Erve en Ester Biezen,
hoofd Werk en Inkomen [Oss] en regionaal transitiemanager participatiewet Noord-Oost Brabant
..
................................................................
..