Regenboogviering in Grote Kerk rond thema: 'Ik mag er zijn..'

Printerversie
Gepubliceerd op: 13-10-2018 | Gewijzigd op: 15-10-2018
Op zaterdag 13 oktober 2018 werd voor de tweede maal een Regeboogviering gehouden in de Grote Kerk op het Kerkplein met als thema 'Ik mag er zijn'.. De dienst werd geleid door dominee Erica Scheenstra, Gertjan van Rossem, pastor Franneke Hoeks [Salvator gemeenschap] en dominee Ruud Stiemer.
De dienst, met muziek [orgel en zang] werd door een 60-tal bezoekers deelgenomen.
Gert-Jan Smit speelde aan het orgel en Wil Klop zong onder meer  [Engels talige] liederen met een toepasselijke,  op het thema van de dienst gerichte, tekst, zoals  'Will you came and follow me'. en ook 'Offertoire' van César Frank. 

De Grote Kerk op het Kerkplein, waar
zaterdag 13 oktober 2018 voor  de
tweede maal de Regenboogviering werd gehouden
.

foto © paul kriele, 13 oktober 2018.
........................................................................................

In een welkom verwees dominee Erica Scheenstra nog eens naar de bijeenkomst van vorig jaar die in een wat ontstuimiger situatie heeft plaats gevond. Nu weer zijn we samen in een  kleurrijk samenzijn die vreugde met zich brengt.
Het is hier een plek te zijn voor wie je bent en verbinding zoekend met God. Dat zou de plek van de Kerk moeten zijn
, was het ondubbelzinnige woord van de dominee. De plek waar je opgaat en tot bloei kunt komen. Ik herinner me ook de bijeenkomst van vorig jaar aan de dialoog aan tafels waar mensen in alle openheid hun levensverhaal vertelden. Het verhaal van vreuge, pijn en verdriet  en van uitsluiting. Daarom is deze viering bedoeld. 

-Boven: De intrede van ds.Erica Scheenstra, plebaan
Gertjan van Rossem,  ds. Ruud Stiemer en
pastor van de Salvatorgemeenschap  Franneke Hoeks.

-Rechts'Naast de celebranten staan
vertegenwoordigers van 'roze ge'meenschappen
en ouderen, onder wie Ivo van Hharmelen
Gäby Vereijken, Barend Hoogendoorn, Anni Tuski,
Han Hoekstra,  Nicoline van de Ven en Gerard van Etten
.

foto's © paul kriele, 13 oktober 2018.

Hierna vond de begroeting plaats  van de dienst die als thema kreeg:  'Ik mag er zijn'.
Dominee Scheenstra nodigde de aanwezigen uit elkaar een kleurrijk lint op te spelden en al de handuitreikend te zeggen:' Je mag er zijn !' 

  .................. 
-Hierboven: ds.Erica Scheenstra speldt bij Jan Geersing, 
lid van het Beraad van Kerken, het kleurrijke lint op.

-Rechts boven: Zanger Wil Klop die
ondermeer zong: 'Will you come and follow me'.


foto's © paul kriele, 13 oktober 2018.
................................................................................................
 ...............


Pastor Franneke Hoeks van deSan Salvatorgemeenschap herinnerde zich nog de bijeenkomst van vorig jaar waar nog veel verdriet en boosheid heerste. Die viering werd een ontroerende, hartverwarmende viering die me altijd  bij zal blijven.
Ik liep na afloop de stad in en ik zag mensen,  man-man en vrouw- vrouw hand in hand lopen. Alles leek even te kunnen die dag. Den Bosch was de stad waar we liefde vieren. 


Hoeks noemde het thema van de bijeenkomst: 'Ik mag er zijn.' Dat is heel bijzonder dat een kerk de ruimte  biedt aan LHBTI-ers omdat kerken niet altijd automatisch de plekken zijn waar LHBTI-ers weten dat zij welkom zijn. En seksualiteit  een onder geschoven kindje is, laat staan seksuele diversiteit. 

Hoeks verwees ook naar  2000 jaar geleden toen men- figuurlijk- nog in hokjes leefde:  de slaven en de vrijen en de Grieken en de joden. Categorieën die niet al zakendoend werden beschreven. Temidden daarvan leefde en predikte Jezus over liefde en zorg. Een man die vaak de rand op zocht. Hij sprak niet in  tegenstellingen maar in samengaan en verbinden. In plaats van te leven in categorieën die aangaven wie je was. Mensen zijn meer dan de hokjes waarin ze door omstandigheden worden geplaatst.
De tegenstellingen van toen kunnen we  met gemak uitbouwen naar de huidige tegenstellingen: arm-rijk, allochtoon-autochtoon, homo- hetero
Hoeks: Maar mensen zijn meer dan hokjes. En de pastor pakte het thema weer op: 'Je mag er zijn in alle kleuren van de regenboog, met alles wat je bent, zonder het hokje dat je beperkt. En God, geen hij noch een zij, zag dat het goed was.'.
Daarna kwamen de vertegenwoordigers van allerlei groepen uit de samenleving naar voren, van de ouderen, de eenzamen,  van de  LHBTI-ers om een kaars met een boodschap , een wens aan te steken.

En terwijl Wil Klop zong  'All are welcome in this place' werden een voor zeven  kaarsen aangestoken, nadat dominee  Ruud Stiemer een gebed  had uit gesproken.

-Ivo van Harmelen 'Ontsteken we een licht voor eenieder die worstelt met zijn/haar geaardheid. Dat zij mensen ontmoeten die luisteren zonder oordeel en steunen met begrip'

-Gäby Verreijken  ontstak een licht voor de ouders  en naasten die [klein-]kinderen of een broer of zus hebben die zoekt naar zijn/ haar eigen identiteit.

-Barend Hoogendoorn: een kaars voor hen die ontdekken dat zij geboren zijn in een lichaam dat niet bij hen past.

-Anni Tuski:  Ontsteken wij een licht voor alle  LHBTI-ers in de wereld die om hun  liefde of geloof afkeuring of geweld moeten verduren, gevangenschap of vervolging.Geef hen kracht.

-Han Hoekstra: Ontsteken wij een licht voor wie eenzaam is, zich uitgesloten voelt, voor wie geen perspectief heeft, voor wie ziek is of rouwt  om het verlies van een geliefde.Dat wij de ander tot troost mogen zijn.

-Nicoline vande Ven: 
een kaars voor alle ouderen dat zij op de  plek waar zij wonen aanvaard en gehoord worden en ten volle gekend zoals zij zijn. 

-Gerard van Etten: die speciaal voor de pas overleden Aidscare voorzitter Jan Straatman, die deze middag werd gecremeerd, een kaars ontstak.

   
   
Een voor een werden de zeven kaarsen
aangestoken. Links dominee Ruud Stiemer.
en rechts Ivo  van Harmelen. 
 foto's © paul kriele, 13 oktober 2018.
 
   
De bijeenkomst werd afgesloten met het lied 'Ongestraft mag liefde bloeien' met als tekst onder meer:
'Liefdesloop verdraagt geen boeien. Laat de liefde maar gebeuren als een regenboog vol kleuren'.


Bericht van 29 september 2018  Regenboogviering in Grote Kerk

Net zoals in 2017 zal er op zaterdag 13 oktober 2018 [aanvang 12.00 uur] opnieuw  een Regenboogviering gehouden worden in de Grote Kerk op het Kerkplein.
De dienst onder het thema 'Ik mag er zijn', staat onder leiding van dominee Erica Scheenstra en wordt gesteund door bisschop Gerard de Korte. In  zijn plaats zal plebaan Gertjan van Rossem aanwezig zijn, evenals Franneke Hoeks, pastor van de San Salvator en Ruud Stiemer van de protestante gemeente.

Zie ook verslag van de viering van 24 juni 2017 Roze Zaterdagviering 

   
Grote Kerk

-Boven: Binnenkomst van plebaan Gertjan van Rossem en dominee Erica Scheenstra.

-Rechts: Het aansteken van  kaarsen door jongeren-ouderen, afgevaardigden van de LHBT-ers  en andere [geloods-]groeperingen.


foto's © paul kriele,  24 juni 2017.
...............................................................................................
 
Terug naar boven