Boschwijzer min of meer uitgekleed, maar in nieuw jasje verder

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-10-2018 | Gewijzigd op: 05-10-2018
Wethouder Ufuk Kãhya informeert de raad  over de het financieel afhaken van de woningcorporaties bij  de 'Realisatie Boschwijzer'. Dat is een initiatief om buurtgewijs met een centraal 'meldpunt' / wijkplein meer betrokken bij de omwonenden te komen. Door dat 'meldpunt'  kan door de geregelde aanwezigheid c.q. uitwisseling  van onder meer de wijkagent, buurtcoördinator welzijns-en andere sociale instanties dichter op de wensen, de aard en de problemen van buurgenoten komen te staan en eventueel actie worden genomen.  Bovendien biedt dat wijkplein aan de inwoners informatie [telefoonlijn] over passend onderwijs, leerlingenvervoer, bijstand gezondheidzorg en bijv. Wmo.

De wijkpleinen is een deel van Boschwijzer , aldus een woordvoerder als reactie op bovenstaand artikel.  Naast een wijkplein bevat Boschwijzer ook een telefoolijn en een verbeterde website. Van de wijkpleinen worden de reeds bestaande aangvuld met  'Plein Oost'  [uitvalbasis] en eentje in de Bethaniëstraat [uitvalbasis en wijkplein].
Bestaande locaties [zonder Boschwijzer] :  Helftheuvel [West], De Schans [Maaspoort], Perron 3 [Rosmalen] en pand MEE aan Teunislaan [Noord].

Inhoud Boschwijzer

Voor een volledige inhoud van de opzet Boschwijzer:  ga naar >> gemeentepagina, >>bestuur > gemeenteraad >> agenda  >> 9 oktober en scroll dan naar agendapunt  'Boschwijzer' en klik op pijltje. 
Daar  leest u welk ontwikkelingen zich tussentijds hebben voorgedaan, qua deelname participanten*, qua levering aantal Fte's ['consulenten Boschwijzer], qua financiële participatie e.d.. Die onderdelen zijn meebepalend voor herziene uitvoering van het plan. Die herziene opzet- onder een nieuwe naam,- is niet conform de adviesraad Wmo en Jeugd en de Cliëntenraad Participatiewet.

De gemeenteraad kan kiezen  uit twee scenario's:  eentje [oorspronkelijke scenario] die  € 1.120.000 kost  en scenario 2, dat binnen het beschikbare budget van € 667.000 valt te realiseren.  
Voor deze herziene opzet wordt € 358.000 onttrokken aan het Sociaal Zorg Fonds  en een nog bestaand tekort van €108.000 op te lossen binnen het 'vierkant sociaal domein'.

Aan de raad op 9 oktober 2018 de beslissing of ze Boschwijzer in een afgeslankte vorm of in totaliteit wil realiseren.
B&W verwacht  een van de twee gekozen scenario's eind 2018 te kunnen realiseren.

*participanten
Gemeente  [diverse uitvoerende afdelingen, maar pas nadat deze op sterkte zijn..]  en Juvans, Divers, MEE, GGD, Vivent en CvTB.

Ufuk Kãyha, wethouder  van onder meer Zorg. 

foto's © paul kriele, 22 januari 2009 
en 20 januari 2015 [r.] .
.....................................................................................
Voormalig wethouder Paul
Kagie[Leef baar 's-Hertogenbosch
die de aanzet tot BoschWijzer heeft opgezet 


 

Onlangs bleek dat dit initiatief,  waarvoor oud-wethouder  Paul Kagie [Leefbaar 's-Hertogenbosch] zich  boven gemiddeld heeft ingezet,deels is mislukt.
Het zoeken is naar de schuldige, zo blijkt onder meer uit, dat al vanaf  2016 duidelijk was dat de wooncorporaties niet langer op dezelfde manier als vóór 2015  geld konden leveren, mede door aanscherping van de woningwet van 2015..', aldus meldt wethouder  Ufuk Kãhya in een brief aan de gemeenteraad [dd. 04102018],  nadat dit onderwerp in de commissie ter sprake is geweest.

Terug naar boven