Coming outdag: De vlag uit, maar toch nog zorgen....

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-10-2018 | Gewijzigd op: 07-01-2019
Vanmorgen vroeg al, donderdag 11 oktober 2018 werd in het stadhuis de Coming outdag gevierd. Een dag waarin speciaal aandacht gevraagd wordt voor de positie van LHBTI-ers ofwel voor homo's, lesbiënnes, biseksuelen, transgenders en Intersekskinderen.
Een dag om te vieren en de vlag te hijsen, maar ook een dag om stil te staan bij burgers die persoonlijk, of bij/door hun plaats in de maatschappij in de knel komen vanwege hun geaardheid.
 

Stadhuis
Na de ceremoniële en informatieve
onderdelen van de Coming outdagviering in
de Oranjegalerij van het stadhuis, werd op
het bordes de regenboogvlag gehesen.
Die vlag staat symbool voor
uiteenlopende soorten en aard van
burgers [samengevat in LHBTI-ers].
 

foto © paul kriele,  11 oktober 2018.
....................................................................................................

Met enkele toespraken en de uitslag [Monitor] van een gemeentelijke enquête  over veiligheid [-sgevoe], leefbaarheid, gezondheid en geluk, werd deze coming outdag met betrokkenen, vertegenwoordigers van betrokken organisaties en gemeenteambtenaren gevierd.

De coming outdagviering  begon met het uitspreken van een necrologie door Jan van Velthoven, oud-voorzitter van de onlangs opgeheven stichting Aidscare, voor de op 6 oktober 2018 op 87-jarige leeftijd overleden Jan Straatman. Straatman was de oprichter van die stichting en van de werkgroep Buddyhulp.   
 


Oud-voorzitter van de onlangs opgeheven stichting
Aidscare en lid van de  buddywerkgroep Jan van Velthoven
in zijn 'In Memoriam' voor de op 6 oktober 2018 overleden
Jan Straatman, 'de held van de Bossche homogemeenschap'.

foto © paul kriele, 11 oktober 2018.
...................................................................................................................

 

Van Velthoven had drie weken geleden nog een -laatste- vergadering met Straatman. Daarin werd de opheffing van de stichting Aidscar gevierd. Gevierd, omdat die opheffing het einde betekent van een van de meest ingrijpende periodes in onze samenleving. Van Velthoven: 'Dit was voor de Buddy werkgroep de donkerste tijd die wij ooit gekend hebben. Straatman had als moedig persoon een Gideonsbende om zich heen verzameld. Alle patiënten gingen toen dood... '. 
De oud-voorzitter van Aidscare besloot zijn 'In Memoriam' met de vraag aan de tientallen aanwezigen in de Oranjegalerij om voor deze held van de Bossche homogemeenschap 1 minuut stilte in acht te nemen.

Boekje 'Worden die je bent'.
Vervolgens werd aan wethouder Mike van der Geld [zie hieronder] het boeklje 'Worden die je bent' aangeboden door Gerard Velders van de afdeling Burgerzaken, waar de medewerkers binnenkort de E-training Diversiteit gaan doorlopen. 
 

-Hierboven: Gerard Velders van Burgerzaken die onlangs een E-training Diversiteit heeft doorlopen, biedt wethouder Mike van der Geld [portefeuille o.a. Diversiteit] het boekje aan
'Worden die je bent'. Dat gaat over je
geaardheid,  specifiek over transgenders.
Binnenkort gaan de medewerkers van Burgerzaken eenzelfde E-training Diversiteit doen. 

-Rechts biven: Henk Engel van
de stichting Buddyhulp [opvolger van
Aidscare] die een bredere doelgroep
heeft als de opgeheven stichting Aidscare
met wethouder Mike van der Geld in gesprek.

-Rechts : Twee jongeren ambassadeurs,
Jordi Prins en Sara Vlemmings.


foto's © paul kriele, 11 oktober 2018.
 
.....

Geluk en veiligheid onder homo's , transgenders en hetero's 
Karin Akkers van de afdeling Statistiek en Onderzoek van de gemeente, lichtte vervolgens de uitslag van de enquête toe die onlangs werd gehouden en werd gepubliceerd in de jaarlijks te verschijnen Monitor. Dat onderzoek, waar 5.000 personen aan deelnamen, gaat over veiligheid, leefbaarheid, geluk en vrije tijd en ondersteuning.
 
Karin Akkers van de gemeentelijke
afdeling Statistiek en Onderzoek.


foto © paul kriele, 11 oktober 2018.
.................................................................................................

De feiten
-28% LHGTI-ers voelen zich vaak onveilig 
-18 is dat voor de hetero's.

-30% van de LHBTI-ers voelt zich wel eens onveilig in zijn/ haar buuirt
-24% ligt dat bij de hetero's.
een kwart van hen [LHBTI-ers] rijdt wel eens om om een confrontatie te vermijden..

-10% is wel eens slachtoffer van geweld geweest
-6% geldt dat voor de hetero's

 28% van de LHBTI-ers heeft een gezellige omgang in de buurt
-35% heeft dat bij de hetero's
maar die laattse blijken overigens ook meer kontakten  te hebben.

-84% heeft een goed gevoel over gezondheid 
-88% ligt dat bij de hetero's

-30% is lid van een sportclub
-47 % geldt dat bij hetero's.

Terzijde : homo's en biseksuelen doen minder aan sport dan lesbiënnes. 
Voor de volledige uitslag van de Monitor Leefbaarheid en veiligheid zie de gemeentepagina. 

Vervolgens had wethouder Mike van der Geld een gesprek met transgender Kim Verstappen over  de  uitslag van die enquête
en over het transgender zijn.
 
Wethouder Mike van der Geld [o.a. diversiteit]
in gesprek met transgender Kim Verstappen.


foto © paul kriele, 11 oktober 2018.
....................................................................................

Transgender Kim Verstappen
Op de vraag van de wethouder aan Kim Verstappen wat hij vindt van deze dag? "Eigenlijk zou decominmg oudtdag helemaal niet nodig moeten zijn,' was kort Kims antwoord.
Het is lekker om in onze waarden te kunnen blijven.
Maar een laatstelijk voorgevallen incident rond de transgender Marike, die uit haar huis werd gepest, toont dat we er nog lang niet zijn. Dat was toch wel hun beider conclusie. Tussendoor kwam de stichting  TOM  [Traject Op Maat] in beeld.
Kim: 'Ik wil dat je zo naturel mogelijk moet kunnen zijn. Het gaat er mij niet eens om dat wij geaccepteerd worden, maar dat ze je respecteren. '

Charter Diversiteit
PvdA-raadslid Jolanda van Gool, die zich  onder meer ook richt op het aspect Diversiteit, is nog in afwachting van het charter Diversiteit. Dit voorjaar heeft  B&W  beloofd dat dit charter in het najaar van 2018 zal gaan verschijnen..! 
 
 PvdA-raadslid Jolanda van Gool.

.............................................................................................
 

Regenboogvlag symbool van alle vormen van geaardheid 
Tot slot werd de feiteliijk symbolische daad van deze coming outdag verricht. Het hijsen van de regenboogvlag voor het stadhuis door wethouder Mike van der Geld en transgender Kim Verstappen.
 
 
Het hijsen van de kleurrijke
regenboogvlag, symbool voor de diversiteit
die er van geaardheden bestaat. 


 
foto's © paul kriele,  11 oktober 2018.
.........................

 

Terug naar boven