Nieuwe vraagbaak KOO in plaats van Boschwijzer

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-11-2018 | Gewijzigd op: 17-11-2018
.. ..... Wijkpleinen en een website starten vanaf 31 januari 2019 onder de naam KOO. KOO is de opvolger van Boschwijzer dat grotendeels flopte**. Er zouden zes wijkpleinen* komen daar bleven er twee van over de vier andere komen er wel, maar dan in uitgeklede vorm.
Dat KOO houdt in dat  burgers in elke wijk op een centraal punt [wijkplein] terecht kunnen met hun vragen over  jeugd en gezin, wonen, vervoer, zorg, meedoen en meehelpen en opleiding en werk. Behalve in een wijkplein kan men met zijn/haar vraag ook op een nader in te stellen website terecht.

Hier zou de website
van KOO moeten staan.. ..............................................................
Hier moet het logo van
KOO, dat er nog niet is, komen.

.............................................................

 En KOO, waarachter vrijwilligers, professionele organsaties en wijkinitiatieven staan, betekent 'kooproductie', samen werken met inwoners en samemwerking door verschillende partijen. Dat zijn de gemeente, Welzijn Divers, Juvans, MEE en de GGD.
Dit initiatief krijgt vanaf januari 20019 via advertenties, posters en flyers ondersteuning en b0kendheid.
In de stad komen dus negen wijkpleinen [ hoewel er overigens maar twee volwaardige wijkpleinen zullen komen..] en een website [ daar is in dit persbericht nog geen link van bekend gemaakt..!].

*De wijkpleinen, informatiepunten voor hulp en advies, zijn: BBS Nieuw Zuid, BBS Boschveld, De Kiek, de Schans [Maaspoort], Helftheuvel [West], Perron 3, BBS Hambaken en BBS Bethaniëstraat.

**Boschwijzer start met uitgeklede wijkpleinen  artikel dd. 4 augustus 2018.