Afronding renovatie kinderboerderij Oosterhoeve aan Oosterplas

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-03-2019 | Gewijzigd op: 12-03-2019
Woensdag 13 maart 2019 wordt de renovatie van de kinderboerderij Oosterhoeve aan de Oosterplas afgerond. Alle betrokkenen zijn uitgenodigd bij de  feestelijke viering van het gereed komen van dit project, dat drie jaar heeft geduurd. Het grootste probleem was de  wateroverlast. Dat is door landschapsarchitect Bob van der Vliet overwonnen. Er is 10.000m³ grond verzet. Het terrein werd tot één meter diep omgespit en drainage aangelegd voor de speeltuin. Aan de vogelverblijven en het theehuis is onderhoud gepleegd.  Maar ook het hekwerk is vernieuwd en er is een nieuwe stal gebouwd.

De datum 13 maart 2019 is gekozen  door de geboortedag van de in 2017 overleden Theo Kraan die van 1980 -1999 de leiding over Oosterhoeve had.
 
Met man en macht werd door vrijwilligers onder
leiding van landschapsarchitect
Bob van der Vliet gewerkt om
de wateroverlast te kunnen overwinnen.
Ook is er een nieuwe stal bij de boerderij gebouwd
.

foto's © jan de rond, maart 2019.
Links: Foto van de oude situatie.