Verplichte psychische zorg meer naar de eigen omgeving verleggen

Printerversie
Gepubliceerd op: 02-10-2019 | Gewijzigd op: 02-10-2019
De gemeente wil de zorg meer naar de eigen omgeving verleggen. Dan gaat het om hulp aan mensen met een psycische aandoening  die gevaar voor zich zelf kunnen zijn, of anderen er mee kunnen confronteren. Voor hen dreigde verplichte opname in een instelling.
Omdat om te buigen gaat de gemeente per 1 januari 2020 die hulp anders organiseren door die zgn 'verplichte' zorg poliklinisch of bij iemand thuis te geven. Gelet wordt wat het beste bij die persoon - in de eigen omgeving - past, dus met een persoonlijke begeleiding, op een goede woonplek en met sociale contacten in de wijk. Dat geeft die persoon ook een meer veilig gevoel. Alles ook met inspraak van die persoon en/of de familie. 
 
Vanaf 1 januari 2020 betere
psychische zorg in de eigen omgeving. 
 
..............................................................................

De nieuwe aanpak wordt mogelijk met de landelijke Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Zorgaanbieders en gemeenten kijken meer naar wat iemand nodig heeft om te kunnen meedoen in de samenleving. Zoals bijvoorbeeld een woning en werk. Verplichte opname gebeurt alleen dan wanneer het niet veilig genoeg is voor iemand zelf of de omgeving.

De Wvggz brengt nieuwe taken met zich mee voor gemeenten. Wanneer een inwoner vermoedt dat iemand verplichte zorg nodig heeft, kan hij dat per januari melden bij de gemeente. Zo’n melding kan leiden tot een onderzoek. Wanneer blijkt dat verplichte zorg volgens de Wvggz nodig is, vraagt de gemeente hierover via de officier van justitie een besluit van de rechter. Wanneer iemand zich in een ernstige crisis bevindt, kan de burgemeester dit besluit nemen.