Inwoners zetten zich in voor een betere wereld

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2019 | Gewijzigd op: 07-10-2019
Inwoners zetten zich in voor een betere wereld 

Er zijn in ’s-Hertogenbosch veel mensen en organisaties die zich inzetten voor een betere wereld. Wethouder Ufuk Kahya gaf op 4 oktober 2019  vier Bossche projecten die zich inzetten voor gelijke kansen een bijdrage van de gemeente.
Het gaat om de projecten:
-door Oudervereniging Kindcentrum De Haren. Voor de kinderopvang en een voorziening van schoon drinkwater in Roemenië (€ 4.800,-);
-Protesis de Mama para Alas por la Vida, voor het hergebruik van Nederlandse borstprotheses en hulpmiddelen in Cuba (€ 3.990,-)
-Stichting Kansarmen Sri Lanka om sanitair en drinkwater aan te leggen in Sri Lanka (€ 3.000,-)
-Stichting Stepping Stone Liberia voor een kleinschalig landbouwproject en ondernemerschap in Liberia (€ 6.400,-).
Oranjegalerij

De vier initiatiefnemers/sters die met
een actie een project ondersteunen


foto © henk van esch, 4 oktober 2019.
..................................................................

Inzet voor een ander De projecten komen allemaal uit ’s-Hertogenbosch. De projecten sluiten aan bij de behoeften in het ontwikkelingsland en zijn duurzaam. Andere Bosschenaren worden zo gemotiveerd zich ook voor anderen in te zetten. Dit stimuleert de gemeente graag: dat onze inwoners zorg hebben voor mensen die dat nodig hebben. Duurzame Ontwikkelingsdoelen We stellen geld beschikbaar voor Bossche projecten, die bijdragen aan de volgende doelen: een einde aan extreme armoede, alle kinderen naar de basisschool, stimuleren van een duurzaam leefmilieu, eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.
 
..................
Nogmaals een groepsfoto van allen op de trap van het stadhuis
en van de jeugd onder koning Willem Alexander.


foto's © henk van esch, 4 oktober 2019.
 
.......................