Gemeente: steun aan inwoners die zich inzetten voor een betere wereld

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-10-2019 | Gewijzigd op: 08-10-2019

Door wethouder Ufuk Kâhya werden vrijdag 4 oktober 2019 aan vier projecten die zich inzetten voor een betere wereld, een financiële ondersteuning uitgereikt. Reden voor deze gemeentelijke geste:
of er wordt geprobeerd een einde te maken aan extreme armoede
of er wordt een duurzaam leefmilieu gestimuleerd
of er wordt bezien op eerlijke handel of schuldverlichtig te realiseren
De beloonde projecten: 
Oudervereniging Kindcentrum De Haren. Voor de kinderopvang en een voorziening van schoon drinkwater in Roemenië (€ 4.800,-); Protesis de Mama para Alas por la Vida, voor het hergebruik van Nederlandse borstprotheses en hulpmiddelen in Cuba (€ 3.990,-); Stichting Kansarmen Sri Lanka om sanitair en drinkwater aan te leggen in Sri Lanka (€ 3.000,-); Stichting Stepping Stone Liberia voor een kleinschalig landbouwproject en ondernemerschap in Liberia (€ 6.400,-).
 
................
......
Groepsfoto vam allen en speciaal van de jeugdigen in de Oranjegalerij
voor het portret van koning Willem Alexander  en op de trap van het stadhuis.

foto's © henk van esch, 7 oktober 2019.
...................

 De projecten komen allemaal uit ’s-Hertogenbosch. De projecten sluiten aan bij de behoeften in het ontwikkelingsland en zijn duurzaam. Andere Bosschenaren worden zo gemotiveerd zich ook voor anderen in te zetten. Dit stimuleert de gemeente graag: dat onze inwoners zorg hebben voor mensen die dat nodig hebben. Duurzame Ontwikkelingsdoelen We stellen geld beschikbaar voor Bossche projecten, die bijdragen aan de volgende doelen: een einde aan extreme armoede, alle kinderen naar de basisschool, stimuleren van een duurzaam leefmilieu, eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.