Coronanieuws [MarcRutte]&sfeerbeelden van 21 april /Boodschap Bisschop

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2020 | Gewijzigd op: 23-04-2020
Naast het Coronanieuws uit de perskonferentie van Marc Rutte van dinsdagavond 21 april 2020 19.00 uur ook sfeerbeelden gemaakt door fotograaf Henk van Esch,  waarin ook de afgelaste voorstellingen [evenementen] en lege terrassen.

>>>Tip':  Bezoek ook de site 'Samen zijn wij Den Bosch', de coronamonitor waarop  in het bijzonder voor ondernemers allerlei adviezen en ideeën zijn verzameld: .Samen zijn wij Den Bosch 
>>>Ook interessant voor de Brabanders is de site van de provincie met tips en nieuws rond/met de coronaeffecten klik op Provincie 
>>>Bemoedigende boodschap  van bisschop Gerard de Korte: zie onderaan deze pagina. 
 
Premier Mark Rutte heeft in een persconferentie gevraagd om „blijvende zelfbeheersing”. Basisscholen en kinderopvang gaan weer (gedeeltelijk) open en evenementen tot september zijn afgelast. Andere maatregelen blijven gelden tot 20 mei. „Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf.”
 
De basisscholen en kinderopvang gaan per 11 mei geheel of gedeeltelijk open, Alle evenementen [ook het betaald voetbal]  tot 1 september gaan niet door.
De basisregels blijven gelden na 28 april, voor kinderen en jongeren komt soepeler beleid om in groepsverband te sporten.
Maatregelen voor horeca, contactberoepen en bezoek aan verpleeghuizen blijven in ieder geval drie weken langer gelden.

Afgelasting Theaterfestival Boulevard
In een perskonferentie dinsdagavond 21 april 2020 heeft directeur Viktorien van Hulst alsnog aangekondigd dat het Theaterfestival Boulevard met een internaionale editie voor begin augustua 2020 niet zal doorgaan. Dat is voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis van het Bossche festival. 
,,,,,
Hierboven het festival in2019
en hieronder een opname voor augustus 2020 .


foto's © j resp. henk van esch [boven] en karin  jonkers
.....

Ook alle ander evenementen en festivals zoals het Levenslied,  Q-music Foute Party,  Foodtruck TREK, Smèrrig  gaan niet door. 
,,,,,
-Hierboven: Frans Bauer tijdens de editie van het Levenslied van 2019.
-Hieronder: De Vuelta is zoals bekend, verschoven naar najaar 2020.

foto's © henk van esch, 2019
.....
 
Markt: De Bossche kermis.

foto © henk van esch,
22 augustus 2019. 
..............................................

Modeman Joris Lammers met een herenmodezaak in de Verwersstraat gaat op route. Lammers, zoon van Bob die de zaak oprichtte, rijdt met een bus door het land om daar bij klanten die zich gemeld hebben op visite te gaan er er als kleermaker op te treden.
 
Lammers Luxury Menswear

Joris Lammers voor zijn herenmodezaak
in de Verwersstraat, 
maar hier klaar voor klantenbezoek.

Joris meldt dat een deel van de opbrengst
gaat naar  het lokale initiatief van de
stichting 'Dank voor de goede zorg'  
onder welke noemer door sterrenkoks maaltijden voor mensen uit de zorg worden bereid.
..............................................................................
 

Sfeerbeelden van fotograaf Henk van Esch.
 
......
-Hierboven: De Rosmalense blinde Joke Smits loopt
elk dag een rondje van 2 uur door  Maliskmap .
-Hieronder: Winkelwagentjes desinfecteren bij de Jumbo in Rosmalen.


foto's © henk van  esch, 21 april 2020.
 
.....

Bemoedigende boodschap over 'Verbondenheid en belangen' van bisschop Gerard de Korte 

Door de huidige coronacrisis blijkt vrijheid maar een relatief begrip te zijn geworden.  Neem bijv. de intelligente lockdown die de jeugd 'Aan banden' leg.  Veel mensen werken thuis. Gelovigen moeten accepteren dat het samen vieren in de kerk onmogelijk is geworden.
Het betekent een inperking van ons gaan en staan, maar allemaal om levens te redden: van anderen en van onszelf. De grote vraag is alleen: Voor  hoe lang?  
 
Morren tegen Mozes
Centraal in het geloof van het Joodse volk staat de bevrijding uit het slavenhuis Egypte. Na verschrikkelijke plagen laat uiteindelijk de wrede farao de Joodse slaven vertrekken. De ontberingen worden zo groot dat het volk terug gaat verlangen naar Egypte. Wat kunnen wij van dit verhaal uit het Oude Testament leren?
Minstens twee dingen. Allereerst dat tijdens een lastig heden het verleden gemakkelijk wordt geïdealiseerd. Met regelmaat denken wij verlangend terug aan de tijd 'voor de coronacrisis'. Maar, in het licht van de actuele crisis, lijkt mij een tweede leerpunt nog belangrijker. Ontberingen in het heden worden gemakkelijker geaccepteerd als er een wenkende toekomst is. Voor de joden was het het beloofde land van melk en honing nog ver weg. In de hitte van de woestijn waren zij bezig met de eerste levensbehoeften  [water en voedsel].
Dat brengt ons tot de spannende vraag of in de huidige situatie het wenkend perspectief voor ons duidelijk genoeg is. Het resultaat van de bewegingsbeperking is ongetwijfeld een daling van zieken en doden. Zullen wij onze onderlinge betrokkenheid volhouden en alle inperkingen van onze vrijheden blijven dulden? Als ik goed zie en luister, ontstaan er steeds meer scheurtjes. Gaan ook wij binnenkort morren?  
 
Economische schade  Naarmate de intelligente lockdown voortduurt, worden de economische gevolgen steeds groter. Over de hele wereld zijn miljoenen banen verloren gegaan.  Ik merk de gevolgen ook  in het centrum van 's-Hertogenbosch. Talloze winkels zijn dicht. Met name kleding- en schoenenwinkels, cafés en restaurants,maar ook de reisbureaus worden flink getroffen.

Al met al staat de bestaanszekerheid van steeds meer landgenoten onder druk. Hoe hoog zal de werkeloosheid worden en hoe ontwrichtend wordt de crisis op sociaal-economisch terrein?
Het grote gevaar bestaat dat de onderlinge zorg voor elkaar zal verdampen. Het eigenbelang lijkt altijd groter dan het belang van de ander. Het volhouden van onderlinge verbondenheid wordt de grote uitdaging van de komende tijd. 
 
Internationale verbondenheid
Kwetsbare mensen in een groot aantal landen van deze wereld komen  in de gevarenzone. Een sociaal vangnet zoals in Nederland ontbreekt hen. Daarom hebben de bisschoppen  samen met leiders van andere godsdiensten en levensbeschouwingen, de regering opgeroepen om de meest kwetsbaren in de wereld niet te vergeten. De wereld zit immers niet te wachten op een nieuwe golf van vluchtelingen. Nu  veroorzaakt door het levensbedreigende coronavirus.  

Ook wordt duidelijk dat er  tegenstellingen in belangen gaan spelen  Dat heeft zijn effect op onderlinge eensgezindheid, die in gevaar komt. 
Het vraagt van onze politici en bestuurders grote stuurmanskunst en om een beleid dat mensen verbindt en niet uit elkaar drijft.
Noodzakleijk is een goede balans te vinden tussen een houdbare gezondheidszorg en zo klein mogelijke economische schade. Maar evenzeer om jongeren die zich beperkingen willen opleggen voor kwetsbare ouderen.
Het vraagt ook om financiële solidariteit. Werkenden moeten verbonden blijven met allen die hun arbeid door de crisis verliezen om te voorkomen dat mensen tussen de raderen komen.  
 
Eigenbelang overstijgen  
Wij  christenen hebben een realistisch mensbeeld. Als de nood aan de man komt, hebben de meesten van ons de neiging vooral voor zichzelf te kiezen. Maar wij kunnen onszelf ook overstijgen.

Speciaal in de Paastijd heb ik dit 'Woord ter bemoediging' willen schrijven:  Wij mogen leven in vriendschap met de levende Christus. Geeft dat ons niet de kracht om onze eigen belangen te relativeren en ons blijvend in te zetten voor het algemeen belang?
Ik hoop en bid dat wij, in kracht van Gods Geest, de onderlinge betrokkenheid zullen volhouden.

Terug naar boven