Locatie Nieuwe Dijk krijgt bestemming opvang 'Beschermd Wonen'.

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-11-2020 | Gewijzigd op: 18-11-2020
De gemeente heeft in de zuideijke polder,  op de locatie Nieuwendijk 3, net tegen de grens van Den Dungen [gemeente St.Michielsgestel] aan, een locatie gevonden die past als opvang. 'Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang' . Deze zgn. Voorziening  Langdurig Verblijf' [VLV], maakt onderdeel uit van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Beschermd Wonen. Het initiatief komt van de stichting Maartensdonk* .
Maartensdonk: De huisjes aan de Keerdijk/Nieuwedijk op de locatie zuideliljk van de rondweg richting Den Dungen gemeente Sint Michielsgestel.

Toelichting op Beschermd Wonenopvang
Momenteel ontbreekt het binnen de regio aan een juiste opvanglocatie voor mensen met triple problematiek. Bij gebrek aan een juiste opvang worden deze mensen zorgmijder en een deel leeft op straat, waardoor ze niet medicatietrouw zijn en hun problemen zich versterken, terwijl ze juist intensive begeleiding met gedragsregulatie nodig hebben.

Vaak krijgen de mensen nu geen of minimale begeleiding, Zonder deze intensieve begeleiding zorgen deze mensen op dit moment individueel in de regio voor overlast. Iedereen heeft daar een eigen beeld bij en dat veroorzaakt angst en een onveilig gevoel.
Omdat het allemaal individualisten zijn met problematiek op meerdere gebieden, is leven binnen een zorginstelling in een grote groep vaak ook niet de beste keuze. Daarnaast hebben veel instellingen regels waaraan de cliënt niet kan of wil voldoen. Bijvoorbeeld het hebben van een huisdier is verboden of er mag geen sprake zijn van verslaving. 
Op de locatie Nieuwe Dijk wordt 24 uur per dag en 7 dagen in de week een beproefde ondersteuning geboden.
De locatie helpt hier enorm bij, want het zijn allemaal buiten mensen, die bewezen hebben te kunnen overleven. Met zorg voor de flora en fauna hebben is gekeken hoe de instelling vorm kan worden gegeven waarbij voor de bewoner optimale vrijheid en privacy geboden kan worden, maar zodat het wel efficiënt beheersbaar is.
Het gaat om een groep mensen die zich niet staande weet te houden in de samenleving. Ze hebben psychische problemen, vaak in combinatie met verslaving en/of een lichtverstandelijke beperking. Vaak hebben zij een lange voorgeschiedenis in de hulpverlening. 
De locatie is voor dit doel geschikt omdat die zich in een prikkelarme omgeving bevindt en en buiten de stad aan een weg zonder veel passanten ligt en eenvoudig te beveiligen is.
De gemeente Den Dungen en de omwonenden zijn op de hoogte gesteld. 

Meer informatie  op www.maartensdonk.nl.

Terug naar boven