Versoepeling van Coronamaatregelen

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-04-2020  Op 21 april maakte premier Rutte duidelijk dat de meeste maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met 19 mei.
In de week vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.
De belangrijkste wijzigingen voor de komende periode zijn:
 Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speciaal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang openen op 11 mei hun deuren.
 Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen vanaf 2 juni weer (deels) naar school kunnen.
 Kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor buitensport en –spel.
 Vanaf 29 april geldt: zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder kunnen door één of twee vaste personen met enige regelmaat worden bezocht.
 Het huidige verbod op evenementen met vergunnings- en meldplicht wordt verlengd tot 1 september 2020.