Weekend 2+3 mei: maatregelen coronavirus: éénrichtingsverkeer

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-04-2020 | Gewijzigd op: 01-05-2020


Tot en met dinsdag 5 mei 2020 wordt er een proef gehouden met éénrichtingsverkeer in vijf straten in de binnenstad. De test is bedoeld om  alvast te zien of  en hoe bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar houden in de binnenstad.
 
.....

Niet voor de Markt, maar juist voor de kleinere en smallere straten geldt dit  weekeind 2 en 3 mei 2020 éénrichtingverkeer.

foto's © henk van esch 18 maart 2020 en 13 april 2020
 
.....
 
De oproep is: Kom alleen voor een gerichte boodschap naar de stad. Doe dit zoveel mogelijk alleen en verblijf niet langer in het winkelgebied dan nodig is. Want nu geldt nog steeds:  blijf zoveel mogelijk thuis.
Vijf straten  éénrichtingsverkeer
De straten waar we het éénrichtingsverkeer gaan testen zijn de Kerkstraat, Krullartstraat, Fonteinstraat, Kolperstraat en de Ridderstraat. Uit voorzorg sluiten we de parkeerplaatsen bij de Pettelaarse Schans/Zuiderplas.

Moerputten  De berm nabij parkeerplaats de Moerputten is tijdens de meivakantie, tot en met 3 mei, afgezet met dranghekken. Dit om wild parkeren tegen te gaan. Het parkeerterrein blijft wel open, zodat de Moerputten toch - in beperkte vorm - toegankelijk blijft. Er worden borden ingezet bij het Bossche Broek, Pettelaarse Schans/Zuiderplas en Prins Hendrikpark, de Bossche woonboulevard en Intratuin/Gamma in Rosmalen.
Daarnaast staan er in de natuurgebieden, parken, op dijken en andere ‘hotspots’ borden om bezoekers er op te wijzen dat we alleen ‘Samen het coronavirus onder controle krijgen’.