Demonstratie tegen racisme van Tramkade naar Pettelaarse Schans

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-06-2020 | Gewijzigd op: 12-06-2020
Wederom na 11 ook op 12  juni 2020 geactuliseerd
Demonstratie tegen racisme op Pettelaarse Schans

Vanweg de drukte is de demonstratie verplaatst naar de Pettelaarse Schans. Het verzoek om pendelbussen in te zetten, aanvakelijk afgewezen, is toch weer toegekend.
Maar het grote scherm op de Parade om de demonstratie te kunnen volgen, gaat niet door. De demonstratie wordt wel aangekondigd op de matrixborden die her en der in de binnenstad staan.


Uit bericht van de gemeente
De Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft met de organisatie verschillende afspraken gemaakt zodat de demonstratie veilig en verantwoord kan verlopen. De organisatie verwacht 1000-2000 mensen. Daarom hebben we gekozen voor de Pettelaarse Schans als plek voor de demonstratie. Alleen hier kan de veiligheid geborgd worden met het oog op het grotere aantal demonstranten.
In gastvrij ’s-Hertogenbosch willen we ons niet op voorhand laten beperken door het aantal demonstranten. Iedereen moet hier in principe gebruik kunnen maken van het recht op demonstreren. Met deze uitganspunten kunnen we de demonstratie op de Pettelaarse Schans optimaal faciliteren. Deze plek biedt ook in deze tijd plaats aan tot wel 10.000 bezoekers. Daarom is in goed overleg met de organisatie besloten de demonstratie op die plek te laten plaatsvinden.

Bericht van 8 juni 2020 Zaterdag Black Lvies Matterdemonstratie tegen racisme aan Tramkade

Zaterdagmiddag 13 juni 2020 komen een paar honderd demonstranten tegen racisme bijeen op de Tramkade. De organisatie is in handen van KOZP [Stefan van Teefelen], ‘Den Bosch Kan het‘, artiesten-evenementenbureau Koninkrijk van muziek [Bing Berendsen]. Aanleiding van deze demonstratie is de dood van de Amerikaan George Floyd, die door politiegeweld om het leven kwam.

Op die middag, waar maximaal 1.000 demonstranten worden toegelaten, zijn er meerdere sprekers en krijgen ook de demonstranten gelegenheid hun zegje te doen.

Enkele fracties van rechtse kant  [Lokaal Gestemd en Bosch Belang]  hebben aan B&W voorgelegd of  Tramkade wel de juiste plaats is en of burgemeester Jack Mikkers met zijn Veiligheidsplan wel voldoende rekening houdt met een overaanbod van  demonstranten en mogelijke wanordelijkheden.