Actie in 'Week tegen Eenzaamheid' met meer bewegen

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-09-2020 | Gewijzigd op: 26-09-2020
Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid van 1 t/m 8 oktober 2020 wijst de gemeente haar burgers op Bewegen, want het aanpakken van eenzaamheid begint met ontmoeten/in contact komen. In Den Bosch worden activiteiten georganiseerd ism maatschappelijke en culturele organisaties, sportverenigingen en vrijwilligers.
Dit jaar is de oproep om in beweging te komen.  Daar is met name op sportgebied, een programma over opgezet.

Sport kan een verbindende factor zijn voor mensen die eenzaam zijn. Ook roepen we met het thema ‘Samen is leuker, samen in beweging’ mensen op om zelf in beweging te komen en eenzaamheid aan te pakken. Door deel te nemen aan de activiteiten is de eerste stap gezet naar meer sociale contacten.
Programma
Het programma staat op  de pagina' Week tegen Eenzaamheid'. Meld u aan voor de activiteit. Bij iedere activiteit wordt er rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen.

Statistiek 'Eenzaamheid'
Van de Bosschenaren tussen 19 -64 jaar voelt 10 % zich ernstig eenzaam. Van de 65-plussers is dat zelfs 12 % ocent. En van jongeren tussen 12-18 jaar  5 %.  Door de coronacrisis was in april het percentage eenzaam voelende burgers 38  %, Dat is ten opzichte van daarvoor een stijging met 6%.  Vooral ouderen, jongeren, alleenstaanden en eenoudergezinnen zijn zich eenzamer gaan voelen.
Meer hierover op pagina Eenzaamheid in ’s-Hertogenbosch