Schuldhulpverlener van het jaar: John Wildenberg

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-09-2020 | Gewijzigd op: 29-09-2020
John Wildeberg, die werkzaam is bij Farent en PowerUp073 is op het online congres Intensivering Armoede-en Schuldenaanpak van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitgeroepen tot de Schuldhulpverlener van 2020.
John Wildenberg met de waardecheque van € 2.000 welk geld hij schenkt aan Quiet 's-Hertogenbosch.
 
De verkiezing werd georganseerd door Schouders Eronder dat een samenwerking is van onder meer:VNG en de Landelijke Cliëntenraad.
 Volgens de jury durft John buiten de kaders te treden, communiceert hij makkelijk op verschillende niveaus en is hij een verbinder die de juiste personen aan schiet om stappen te maken. Onmiskenbaar een talent !' John schenkt de waardecheque aan Quiet in Den Bosch.

John Wildenberg is bij Farent betrokken bij de doorontwikkeling van de aanpak schuldenproblematiek en bij het opzetten van innovatieve projecten. Binnen PowerUp073 heeft hij het project 'Geld moet rollen' opgezet. John geeft daarnaast voorlichting aan MBO-VO-scholen.