Ruimhartig optreden jegens parkeren mantelzorgers

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-10-2020 De gemeente gaat ruimhartig optreden jegens het parkeren door mantelzorgers. Dat antwoord [dd.29092020] volgt na een-door nagenoeg alle partij gesteude -   motie in de raad [dd.16092020] daartoe. Bij dat standpunt maakt B&W gebruik van haar discretionaire bevoegdheid, om maatwerk te leveren in schrijnende situaties waarbij de hulp van mantelzorgers ingezet wordt.
Wat betekent dat 'ruimhartig'
In die reactie zegt B&W het inderdaad belangrijk te vinden  dat parkeerkosten geen belemmering vormen voor mantelzorgers. Bij schrijnende gevallen zullen wij in de praktijk  bij de digitale bezoekersregeling maatwerk leveren. Concreet betekent dit dat wij indien dit nodig blijkt meer dan het in basis dubbel tegoed aan uren beschikbaar stellen. Bij die beslissing is de afweging en beoordeling van het Steunpunt Mantelzorg bepalend. 

De gemeente  kan in bijzondere gevallen afwijken van de standaard regeling. Dit wordt in de parkeerregelgeving geborgd middels de hardheidsclausule. Mocht in de praktijk blijken dat dit soort situaties eerder regel dan uitzondering zijn dan is dit aanleiding voor een aanpassing van de parkeerregelgeving. Als deze noodzaak uit de evaluatie blijkt dan zullen wij de categorie mantelzorgers die meer uren nodig heeft dan standaard ‘dubbel tegoed’ een specifieke plek geven binnen de parkeerregeling..