Samenvoeging dag-en nachtopvang naar Oranje Nassaulaan gaat door

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-10-2020 | Gewijzigd op: 19-10-2020
De dag-en nachtopvang op Oranje Nassaulaan 8.

foto © paul kriele, 2 augustus 2020.
..................................................
De gemeente antwoordt op klachten vanuit een omwonende van de dag-en nachtopvang van Novadic-Kentron op  Oranje Nassaulaan 8 dat zij  uitspraken van de burgemeester verkeerd interpreteert en sommige feiten niet juist weer geeft. Maar intussen is er ook door het echtpaar Oostveen uit de Luijbenstraat aan B&W een brief dd.230912020 gestuurd met een reeks van tien incidenten en mede ondertekend door 52 omwonenden. 

Inloopschip naar Oranje Nassaulaan
De samenvoeging waarover het persbericht spreekt, gaat over de verplaatsing van het Inloopschop in de Hinthamerstraat naar de Oranje Nassaulaan. Die samenvoeging heeft geen consequenties voor het aantal opnames,  aldus de gemeente. De samenvoeging zal er juist voor zorgen dat er een snellere doorstroming van cliënten komt. 

De gemeente zegt dat wordt bekeken of een opvang in de stad die het meest overlast geeft, wordt verplaatst. Ook wijst de gemeente naar een nieuw -en tweede- hostel aan de Zuiderparkweg wordt geopend. Ook overweegt zij maartregelen om de overlast op de Wilhelminabrug tegen te gaan.

Door Novadic -Kentron is een  beheergroep opgericht waarin ook buurtbewoners zijn vertegenwoordigd. De gemeente neemt binnen kort de regie van de beheergroep over.  Het kontakt met omwonenden verloopt momenteel- door corona-  via Webinar. 
Aanleiding van de donderdag 15 oktober 2020 verschenen  informatiebrief van de gemeente is het besluit om twee dag-en nachtopvangorganisaties, MO Den Bosch en Novadic-Kentrom op de Oranje Nassaulaan samen te voegen .Het inspraaktraject vangt aan op 19 oktober en duurt  t/m maandag 2 november 2020.