Gemeente: aanvullende steunmaatregelen ivm coronaepidemie

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2020 | Gewijzigd op: 17-10-2020
College besluit tot aanvullende maatregelen omdat de besmettingen stijgen.
-Werk en inkomen Vooral jongeren worden op de arbeidsmarkt hard getroffen door de coronacrisis. In samenwerking met het UWV hebben we een lijst samengesteld van 331 jongeren in onze gemeente met een WW-uitkering. Al deze jongeren worden door consulenten van Weener XL gebeld. Zij krijgen dienstverlening aangeboden. We hebben daarnaast 30 extra Startersbeurzen opengesteld voor net afgestudeerde jongeren. Hiermee kunnen zij hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten en verbeteren.
-Opvang dakloze mensen in de winter De 12 tijdelijke woningen voor dak- en thuisloze mensen van het Cementrum, verlengen we tot 1 mei 2021. De coronacrisis is nog niet voorbij en de winter komt eraan. Als de gevoelstemperatuur onder de -4 graden komt moeten wij iedereen opvangen die dakloos is. Daarom blijven de tijdelijke woningen langer staan. 
-Gelijke kansen voor kinderen  Met onze zorgpartners hebben we in het Psychosociale Hulp (PSH) overleg afgesproken dat leerplicht, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundigen, MEE in afstemming met het onderwijs weer op huisbezoek gaan bij leerlingen die niet naar school gaan. We koppelen de zorgstructuur op scholen met de buurtteams. Dit stelt ons in staat om zorgen/niet pluis gevoelens op te sporen en snel actie te ondernemen.
-Sport Vanwege de gedeeltelijke lockdown is sporten nog maar beperkt mogelijk. Wanneer sportaanbieder hun gehuurde uren in gemeentelijke accommodaties (zaal, schaatsijs of zwembad) willen annuleren, dan kunnen zij dat kosteloos doen. Sportverenigingen die langlopende huurcontracten hebben, kunnen daarvoor uitstel van betaling aanvragen.
- Buurthuisorganisaties Met de eerste buurthuisorganisaties die hebben aangegeven door coronamaatregelen in financiële problemen te komen, zijn we in gesprek om de financiële situatie helder te krijgen. Ook werken we aan een verdeelsleutel die een eerlijke tegemoetkoming van de corona-schade per stichting biedt.
-Culturele sector Jammer dat ook de culturele sector weer zo hard wordt geraakt. Schade die geleden wordt en die niet door de organisatie kan worden opgevangen, willen we voor zover mogelijk en noodzakelijk, voor een deel compenseren. Waarbij we natuurlijk rekening houden met eventuele nieuwe regelingen van het kabinet.
-Loket voor ondernemers We willen ondernemers waar mogelijk ook op andere manieren ondersteunen. Met medewerkers vanuit onze eigen organisatie die net als gedurende de Bossche Zomer een snelloket vormen om snel antwoord te kunnen geven op vragen en verzoeken. Zo bundelen we ook alle gemeentelijke hulp voor noodlijdende ondernemers. Het gaat hierbij om schuldhulpverlening, bijstand hulpverlening, bedrijfsondersteuning en bedrijfsleningen. Ondernemers kunnen verder terecht bij NOBWerkt, het loket ZZP Boost en OndernemersliftPlus.

Bossche Winter De gemeente organiseert samen met diverse ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners de Bossche Winter. Deze vindt van vrijdag 13 november tot en met zondag 17 januari 2021 plaats in de stad, wijken en dorpen. We zorgen voor digitale verrassingen. Ondernemers helpen we om ook digitaal optimaal te profiteren in de aankomende Sint- en Kerstperiode. Zo kan het recent gelanceerd Online Warenhuis Den Bosch nog meer gepromoot worden.

Terug naar boven